Strona główna

Harmonogram - Miasto Lubarów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram sektor I >>>>

Harmonogram sektor II >>>>

Harmonogram sektor III >>>>


Harmonogram - Gmina Lubartów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrówek

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrów Lubelski

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Serniki

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniu 29 grudnia 2017r. (piątek) Kasa ZKGZL będzie czynna do godziny 12.00.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniu 2 stycznia 2018r. (wtorek) biuro ZKGZL będzie nieczynne w związku z odbiorem dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 6 stycznia.

 

 

Harmonogram - Miasto Lubarów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram I - Osiedle Powstańców Warszawy, Osiedle Szaniawskiego II >>>>

Harmonogram II - Kopiernika A-B I >>>>

Harmonogram III - Osiedle Łąkowa, Kościuszki >>>>

Harmonogram IV - Osiedle 3 Maja >>>>

Harmonogram V - Osiedle Centrum Miasta, Szaniawskiego >>>>

Harmonogram VI - Osiedle Wierzbowa, Kopernika B II >>>>


Harmonogram - Gmina Lubartów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrówek

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrów Lubelski

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Serniki

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


 

Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje:

+ odpady zmieszane i popiół :

Wspólny System Segregacji Odpadów - film wideo >>>>

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Godziny otwarcia PSZOK-ów można sprawdzić na stronie internetowej www.zwiazekgmin.lubartow.pl

 

 

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że z powodu zamknięcia przejazdu przez ul. Cmentarną w dniu 2 listopada 2017r. odbiór odpadów komunalnych oraz frakcji suchej z ul. Cmentarnej odbędzie się w dniu 6 listopada 2017r. (poniedziałek).

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej jak co roku wspomagał przedszkola i szkoły w akcji „Sprzątanie Świata” poprzez wyposażenie uczestników w rękawice oraz worki. Zebrane odpady zostały uprzątnięte przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

W akcji wzięło udział 18  szkól i 2 przedszkola.

Tegoroczna edycja  Akcji Sprzątanie Świata odbyła się pod hasłem „Nie ma śmieci- są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ) albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza do udziału w akcji „Sprzątania świata”. W ramach akcji zapewniamy worki na odpady, rękawice oraz bezpłatny odbiór odpadów.

Szczegółowe informacje w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz telefonicznie 81 854 36 15.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje mieszkańców gmin członkowskich o otwarciu trzech nowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach:

Brzostówka (za stacją benzynową).

Godziny otwarcia:

w środy od 1000 do 1800

w soboty od 800 do 1600

 

Luszawa (plac SKR).

Godziny otwarcia:

w środy od 800 do 1600

w soboty od 1000 do 1800

 

Nowodwór (obok schroniska dla zwierząt).

Godziny otwarcia:

we wtorki od 800 do 1600

w soboty od 1000 do 1800

Regulaminy Punktów selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępne są
w PSZOKach oraz na stronie Związku www.zwiazekgmin.lubartow.pl pod nazwą PSZOK - bezpośredni link tutaj >>>>

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstały w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.