Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

 

Szanowni Państwo,

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe,znajdujące się na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji „Sprzątanie świata- Polska”, skierowanej do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gmin członkowskich ZKGZL. W ramach akcji zapewniamy worki oraz rękawice do zbiórki odpadów, które po uprzednim zgłoszeniu należy pobrać z Biura ZKGZL w Lubartowie ul. Lubelska 68 od dnia 12 do 17 września 2019 r. w godzinach 7.30-15.30 Zbiórka odpadów powinna zostać przeprowadzona w dniach 16 - 27 września 2018 r. Po przeprowadzonej akcji odpady należy złożyć w jednym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu śmieciarki oraz poinformować o tym fakcie Biuro Związku. Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane są: telefonicznie - 81 854 36 15 wew. 24 lube-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 16.09.2018 r. do godziny 15.30. Akcja organizowana jest przy w współpracy z Fundacją Nasza Ziemia.

Z poważaniem

Dyrektor Biura Związku

(-) Ewa Badyoczek- Brzyska

 

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

!!! Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!

Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze, informujemy, że można je także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzostówce w dniu 17.08.2019 roku (sobota) będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Robotnik gospodarczy -Pracownik ds. obsługi  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowodworze

Więcej…

 

W związku z planowaną zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej poniżej zamieszczamy projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”, który obowiązywał będzie od 1 stycznia 2020 roku.

Proponowane zmiany są wynikiem licznych wniosków mieszkańców o zwiększenie częstotliwości odbioru metali i tworzyw sztucznych, oraz racjonalizacji częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Pozostałe zmiany wynikają z uchwały podjętej przez Radę Miasta Lubartów w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać do dnia 15 lipca 2019r. na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Plik projektu do pobrania >>>>

Opinia sanepidu >>>>

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej poszukuje pracownika do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowodworze.

Szczegóły znajdują się tutaj.

 

INFORMUJEMY, ŻE KASA W BIURZE

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJW DNIACH 14 – 15 MAJA 2019 R. BĘDZIE ZAMKNIĘTA  Z POWODU  PRAC TECHNICZNYCH. PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁAT NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Z uwagi na awarię pojazdu myjącego pojemniki, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że zaległa usługa mycia pojemników zostanie wykonana:

- dla nieruchomości Osiedla Kopernika A-B I: w dniu 15.05.2019 r.

- dla nieruchomości Osiedla 3 Maja: w dniu 20.05.2019 r.

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r. Zgłoszenia należy składać w Biurze ZKGZL, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Biurze Związku, oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku lub poniżej:

- Oświadczenie >>>>

- Zgłoszenie lokalizacji >>>>