Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Robotnik gospodarczy -Pracownik ds. obsługi  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowodworze

Więcej…

 

W związku z planowaną zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej poniżej zamieszczamy projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”, który obowiązywał będzie od 1 stycznia 2020 roku.

Proponowane zmiany są wynikiem licznych wniosków mieszkańców o zwiększenie częstotliwości odbioru metali i tworzyw sztucznych, oraz racjonalizacji częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Pozostałe zmiany wynikają z uchwały podjętej przez Radę Miasta Lubartów w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać do dnia 15 lipca 2019r. na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Plik projektu do pobrania >>>>

Opinia sanepidu >>>>

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej poszukuje pracownika do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowodworze.

Szczegóły znajdują się tutaj.

 

INFORMUJEMY, ŻE KASA W BIURZE

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJW DNIACH 14 – 15 MAJA 2019 R. BĘDZIE ZAMKNIĘTA  Z POWODU  PRAC TECHNICZNYCH. PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁAT NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Z uwagi na awarię pojazdu myjącego pojemniki, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że zaległa usługa mycia pojemników zostanie wykonana:

- dla nieruchomości Osiedla Kopernika A-B I: w dniu 15.05.2019 r.

- dla nieruchomości Osiedla 3 Maja: w dniu 20.05.2019 r.

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r. Zgłoszenia należy składać w Biurze ZKGZL, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Biurze Związku, oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku lub poniżej:

- Oświadczenie >>>>

- Zgłoszenie lokalizacji >>>>

 

 

Informujemy, że Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniu

20 kwietnia 2019r. (WIELKA SOBOTA) będą czynne:

- w Lubartowie, ul. Nowodworska 14,   w  godz. 7.00 - 12.00,

- w Luszawie w  godz. 8.00- 12.00

- w Brzostówce w  godz. 8.00- 12.00

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami  informujemy, że wysokość opłat wynika z analizy kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą część opłaty stanowią koszty związane
z transportem odpadów i ich zagospodarowaniem.  Dodatkowo w cenę opłaty za odpady wliczone są również: koszty utrzymania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (najwyższe koszty utrzymania PSZOK są w Mieście Lubartów, wynoszą blisko pół miliona złotych rocznie), wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, likwidacja dzikich wysypisk oraz koszty administracji (1,52 zł/mieszkańca). Koszty administracji, to nie tylko wynagrodzenia, ale również czynsze, wyposażenie, zakup materiałów, usług (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych).

Koszty transportu i zagospodarowania w głównej mierze zależą od liczby wyprodukowanych odpadów. Niestety z roku na rok jako mieszkańcy produkujemy ich coraz więcej. Na koszty transportu i zagospodarowania ma również wpływ wzrost płacy minimalnej,  od roku 2013 - kiedy wprowadzono nowy system gospodarki odpadami płaca minimalna wzrosła o 41%. Dodatkowym czynnikiem są koszty zagospodarowania odpadów resztkowych i frakcji palnej. W trakcie tych kilku lat rynek gospodarki odpadami uległ mocnym modyfikacjom, które związane są  głównie ze zmianą prawa. Zakaz składowania frakcji palnych odpadów spowodował, że to nagle firmy (głownie cementownie), mogące zagospodarować ten odpad jako paliwo alternatywne, stały się głównym ogniwem warunkującym niejednokrotnie koszty zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych. W całym kraju zakłady zagospodarowania odpadów szukają rozwiązań mogących zmienić kierunek i realnie wpłynąć na koszty zagospodarowania odpadów.

Za wzrost kosztów działania systemu odpowiedzialna jest również rosnąca cyklicznie opłata środowiskowa ustalana przez Ministra Środowiska, która z kwoty 24,15 zł za tonę składowanych odpadów w roku 2017, poszybowała do kwoty 140 zł za tonę w roku 2018, a w roku 2020 planowana wysokość opłaty ma wynosić 270 zł. Stawka tych opłat w roku 2021 nie jest jeszcze znana.

W całej Polce mieszkańcy i samorządowcy zwracają uwagę, że ceny za zagospodarowania odpadów lawinowo rosną. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej organizując system gospodarki odpadami oddzielnie dla każdej z gmin ogłasza przetarg na transport odpadów  oraz rozlicza koszty zagospodarowania odpadów i koszty administracyjne indywidualnie na każdą z gmin członkowskich. Koszty rozliczane są na podstawie takich danych jak: ilość mieszkańców oraz ilość wytworzonych odpadów indywidualnie dla każdej z gmin.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej na systemie gospodarowania odpadami nie zarabia. Całość opłat wnoszonych przez mieszkańców jest przeznaczana na koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w związku

z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwały

NR II/9/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/37/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz stawki opłaty

za pojemnik o określonej pojemności,

stawki opłat za gospodarowanie odpadami od 1 kwietnia 2019 r. wynoszą odpowiednio:

 

Miasto Lubartów zabudowa jednorodzinna

opłaty za odpady segregowane:

18 zł od osoby - do 5 osób

17 zł od osoby- od 6 osób

 

opłaty za odpady niesegregowane:

39 zł od osoby - do 5 osób

38 zł od osoby- od 6 osób

 

Miasto Lubartów zabudowa wielorodzinna

opłaty za odpady segregowane:

13 zł od osoby - do 5 osób

12 zł od osoby- od 6 osób

 

opłaty za odpady niesegregowane:

27 zł od osoby - do 5 osób

26 zł od osoby- od 6 osób

 

Gmina Lubartów

opłaty za odpady segregowane:

1 mieszkaniec- 10 zł

2 mieszkańców- 18 zł

3 mieszkańców- 28 zł

4 mieszkańców- 38 zł

5 lub więcej mieszkańców- 48 zł

 

opłaty za odpady niesegregowane:

1 mieszkaniec- 20 zł

2 mieszkańców- 36 zł

3 mieszkańców- 56 zł

4 mieszkańców- 76 zł

5 lub więcej mieszkańców- 96 zł

 

Ostrów Lubelski

opłaty za odpady segregowane:

13 zł od osoby - do 5 osób

12 zł od osoby- od 6 osób

 

opłaty za odpady niesegregowane:

30 zł od osoby - do 5 osób

29 zł od osoby- od 6 osób

 

Gmina Serniki, Gmina Ostrówek

opłaty za odpady segregowane:

9,70 zł od osoby - do 5 osób

8,70 zł od osoby- od 6 osób

 

opłaty za odpady niesegregowane:

20zł od osoby - do 5 osób

19 zł od osoby- od 6 osób

Nieruchomości niezamieszkałe:

opłaty za odpady segregowane:

a) 19 zł za pojemnik o pojemności powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3

b) 28 zł za pojemnik o pojemności powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3

c) 134 zł za pojemnik o pojemności powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3

d) 296 zł za pojemnik o pojemności powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3

e) 493zł za pojemnik o pojemności powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3

f) 690 zł za pojemnik o pojemności powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3

 

opłaty za odpady niesegregowane:

a) 38 zł za pojemnik o pojemności powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3

b) 56 zł za pojemnik o pojemności powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3

c) 216 zł za pojemnik o pojemności powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3

d) 512 zł za pojemnik o pojemności powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3

e) 768 zł za pojemnik o pojemności powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3

f) 1024 zł za pojemnik o pojemności powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3