!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2022 ROKU

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Strona główna

W związku koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do zapisów znowelizowanej ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczamy projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” .

Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pliki do pobrania:

 

 


HARMONOGRAMY 2022 - ZAMIESZKAŁE:

Gmina Lubartów   >>>>

Gmina Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Ostrówek   >>>>

Gmina Serniki   >>>>

Miasto Lubartów 3-go Maja   >>>>

Miasto Lubartów Centrum    >>>>

Miasto Lubartów Kopernika I   >>>>

Miasto Lubartów Łąkowa - Kościuszki   >>>>

Miasto Lubartów Powstańców   >>>>

Miasto Lubartów Wierzbowa, Kopernika II   >>>>

 


 

HARMONOGRAMY 2022 - NIEZAMIESZKAŁE:

Gmina Lubartów Sektor A   >>>>

Gmina Lubartów Sektor B   >>>>

Gmina Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Miasto Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Ostrówek   >>>>

Gmina Serniki    >>>>

Miasto Lubartów Sektor A   >>>>

Miasto Lubartów Sektor B   >>>>

Miasto Lubartów Sektor C   >>>>


 

HARMONOGRAMY 2022 - WIELOLOKALOWE:

Miasto Lubartów >>>>


 

Szanowni Mieszkańcy,

 

informujemy, że w dniach 27 grudnia 2021 roku oraz 7 stycznia 2022 roku Biuro ZKGZL będzie nieczynne.

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

informujemy, że kasa w Biurze Związku będzie czynna:

 

- w dniu 24 grudnia 2021 roku (Wigilia) w godzinach 8.30 - 12.00

 

- w dniu 31 grudnia 2021 roku (Sylwester) w godzinach 8.30 - 11.00.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowodworze będzie czynny w dniach:

- 21 grudnia w godzinach 10.00-15.30,

- 24 grudnia w godzinach 10.00-14.00,

- 31 grudnia w godzinach 10.00 - 16.00.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Informujemy, że w bieżącym roku weszła nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wprowadza bardzo duże zmiany w wysokości kosztów egzekucyjnych.

W sytuacji, gdy podatnik w ustawowym terminie nie zapłaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiane są przez organ podatkowy upomnienia i naliczane koszty  upomnienia. Od 13 października 2021 roku koszty te wzrosną z 11,60zł do 16,00zł. Po przekroczeniu wyznaczonego w upomnieniu terminu do zapłaty, wystawiany jest tytuł wykonawczy, który kierowany jest do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości, co niestety wiąże się z naliczeniem kosztów egzekucyjnych, które zostały przez ustawodawcę znacznie podwyższone.

Do kosztów egzekucyjnych zalicza się:

1. opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,

2. opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków (w przypadku wpłaty do urzędu 5%),

3. wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (min. opłaty pocztowe, koszty dojazdu)

4. opłaty za czynności egzekucyjne (min. sporządzenie protokołu z czynności egzekucyjnych).

 

Opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy nie są przekazywane do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.  Stanowią one dochód budżetu państwa.

Przykład:

Kwota zaległości podatkowej 25,00 zł + koszty upomnienia 16,00 zł, razem do zapłaty               41,00 zł.

W przypadku przymusowego ściągnięcia przez Urząd Skarbowy:

- dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 41,00 zł zaległa opłata za gospodarowanie odpadami plus koszty upomnienia,

- dla Urzędu Skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna

- 4,10 zł opłata egzekucyjna 10%

- 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone „zpo”) Razem 179,10 zł., z czego wpływ do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 41,00 zł., wpływ do Urzędu Skarbowego 138,10 zł.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dokonywanie terminowych wpłat do 10 dnia każdego miesiąca.

 

INFORMUJEMY,

ŻE W  DNIU 01.10.2021 ROKU (PIĄTEK)

KASA W BIURZE ZWIĄZKU

BĘDZIE NIECZYNNA

 

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH:

25.09.2021 r., 29.09.2021 r., 06.10.2021r. ,13.10.2021 r.

PSZOK W BRZOSTÓWCE BĘDZIE NIECZYNNY

 

PRZYPOMNAMY, ŻE W CELU ODDANIA ODPADÓW MIESZKAŃCY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z PSZOKÓW W:

  • LUSZAWIE, GMINA OSTRÓWEK, PLAC SKR
  • NOWODWORZE, GMINA LUBARTÓW, OBOK SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
w okresie od 01.01.2022 r.  do 30.06.2024 r.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888), informuje, że właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do dnia
22 listopada 2021 roku  może złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (innego niż Związek), z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie
o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę(innego niż Związek), z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie ww. oświadczenia jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa zawarta przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Związku ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów
lub pod nr telefonu: 81 854 36 15.

 

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe, znajdujące się na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji  „Sprzątanie świata- Polska”.

Tegoroczna, 28. Akcja odbywa się pod hasłem MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ

 

 

 

 

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

W ramach akcji zapewniamy worki oraz rękawice jednorazowe, które po uprzednim zgłoszeniu można pobrać z Biura ZKGZL w Lubartowie, ul. Rynek II 6, od 13 do 20 września 2021r., w godzinach 7.30-15.30.

Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane są: telefonicznie, nr tel. 81 854 36 15, wew. 24, do dnia 17.09.2021 r.

Zbiórka odpadów powinna zostać przeprowadzona w dniach
15 – 24 września 2021 r.

Po przeprowadzonej akcji odpady należy złożyć w jednym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu śmieciarki oraz poinformować o tym fakcie Biuro Związku. Odpady będą odbierane po zakończeniu akcji.