Strona główna

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że 12 listopada 2018 r. odbiory odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Mieście Lubartów będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Bez zmian pozostają również terminy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie całego Związku.
Natomiast 12 listopada 2018 r. zmianie ulega termin odbioru odpadów w miejscowości Rozkopaczew. Odbędzie się on w następujących dniach:
- 13 listopada 2018 r. – odpady komunalne zmieszane oraz papier i tektura
- 14 listopada 2018 r. – popiół oraz odpady bio (zielone).
Prosimy o wystawienie odpadów we wskazanych terminach do godziny 7.00.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje mieszkańców, iż w dniu 12 listopada 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 14 będzie nieczynny z uwagi na dzień ustawowo wolny od pracy.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Rozkopaczewie, iż w dniu 12 listopada 2018 r. firma EKO-TRANS Sp. z o. o. nie będzie odbierała odpadów zgodnie
z harmonogramem z uwagi na dzień ustawowo wolny od pracy.

W związku z powyższym ustalono następujące terminy odbioru odpadów:

- 13 listopada 2018 r. – odpady komunalne zmieszane oraz papier i tektura

- 14 listopada 2018 r. – popiół oraz odpady bio (zielone).

Prosimy o wystawienie odpadów we wskazanych terminach do godziny 7.00.

 

Szanowni Państwo,

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej po raz kolejny przystąpił do Konkursu „Przeglądu Komunalnego” organizowanego od 2000 r. o Puchar Recyklingu, który jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu o Puchar Recyklingu doceniła starania oraz zaangażowanie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, który został laureatem konkursu o Puchar Recyklingu. Nagrodę odbierzemy w teatrze Capitol w Warszawie, podczas finału, który będzie towarzyszyć wielkiemu wydarzeniu jakim jest Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon Environment.

Serdecznie Państwu dziękujemy za otwartość na działania Związku w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów, mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasze wyniki będą jeszcze lepsze.

Szczegółowe informacje przekażemy Państwu po uroczystym wręczeniu nagród.

 

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

ul. Lubelska 68

21-100 Lubartów

tel. 508 561 738, 81 854 36 15

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok po kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji złożonych w ramach I naboru.

Pliki do pobrania:

- Zał. 1 Zgłoszenie lokalizacji >>>

- oświadczenie - azbest zdemontowany >>>

- oświadczenie - nie wniesienie sprzeciwu >>>

 

Bezpieczni bez azbestu - film informacyjny projektu

https://www.youtube.com/watch?v=0ZQ5zsH9zic

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniu 13 października 2018 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Luszawie będzie nieczynny z powodów technicznych.

"Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniu 13 października 2018 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Luszawie będzie nieczynny z powodów technicznych"

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej po raz kolejny przeprowadził akcje „Cebulki za odpady” na terenie gmin członkowskich: w Skrobowie, Ostrówku, Sernikach, Ostrowie Lubelskim oraz w Mieście Lubartów. W zamian za przeniesione elektroodpady (zużyty mały sprzęt AGD, RTV), baterie oraz świetlówki mieszkańcy otrzymywali cebulki kwiatowe. Akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Podczas zbiórki pracownicy Biura Związku udzielali informacji i rozdawali materiały  dotyczące zasad segregacji odpadów a dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczyły
w quizach ekologicznych oraz w praktyce ćwiczyły zasady segregacji odpadów przy użyciu modułowego pojemnika.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL”

 

W ramach zadania „Działania edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” dzieci i młodzież z terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w ramach akcji przekazał uczestnikom rękawice i worki a zebrane odpady zostały uprzątnięte przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

W akcji wzięło udział 22 szkoły i 5 przedszkoli.

Tegoroczna edycja „Sprzątania świata” odbyła się pod hasłem: „Akcja – Segregacja!

2 × Więcej, 2 × Czyściej”. Celem akcji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów, która jest bardzo ważna ze względu na lepsze wykorzystanie zasobów, poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Segregacja jest konieczna ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku,

a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już w roku 2020.

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta Lubartów do udziału w akcji „Cebulki za odpady”.

Akcja odbędzie się  na placu przy ul. Rynek II w Lubartowie w dniu 29 września 2018 r. w godzinach 10.00- 14.00 lub do wyczerpania zapasów.

 

Cebulki kwiatowe można otrzymać w zamian za elektroodpady np.:

- min. 15 szt. baterii

- zużyty mały sprzęt AGD lub RTV

- świetlówki.

Każdy mieszkaniec może otrzymać maksymalnie 3 kapersy z cebulkami kwiatowymi.

Mieszkańcy mogą spotkać się z pracownikami Biura Związku, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości dotyczące odbioru odpadów i zasad ich segregacji.

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL”.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich ZKGZL do udziału w akcji „Cebulki za odpady” organizowanej podczas Dożynek Gminnych:

  • 15 sierpnia 2018 r. Dożynki Gminne w Skrobowie przy boisku klubu sportowego
  • 19 sierpnia 2018 r. Dożynki Gminne w Ostrówku
  • 2 września 2018 r. Dożynki Gminne w Sernikach
  • 8 września 2018 r. Dożynki Gminne w Ostrowie Lubelskim

 

Cebulki kwiatowe można otrzymać w zamian za elektroodpady np.:

- min. 15 szt. baterii

- zużyty mały sprzęt AGD lub RTV

- świetlówki.

Każdy mieszkaniec może otrzymać maksymalnie 3 kapersy z cebulkami kwiatowymi.

Stoisko ZKGZL będzie czynne w godzinach 12.00- 16.00 lub do wyczerpania zapasów.

W trakcie dożynek mieszkańcy mogą spotkać się z pracownikami Biura Związku, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości dotyczące odbioru odpadów i zasad ich segregacji.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL”.