Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gmin-Członków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Lubartów, Miasto Lubartów, Ostrów Lubelskim Ostrówek, Serniki

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczących wysyłanych wezwań do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy ilością osób zadeklarowanych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ilością osób zameldowanych na nieruchomości, Zarząd Związku uprzejmie informuje:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do należności z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami stosuje się procedurę podatkową.

Zarząd Związku posiada na mocy tej ustawy uprawnienia organu podatkowego.

Gdy organ podatkowy wchodzi w posiadanie informacji o rozbieżności między danymi w deklaracji
a innymi danymi do których ma dostęp (np. dane meldunkowe) wówczas jak każdy inny organ zobowiązany jest wezwać do wyjaśniana tych okoliczności.

Zarząd Związku, kierując się dobrem mieszkańców, wybrał najmniej dolegliwą formę udzielenia wyjaśnień - umożliwiając Mieszkańcom złożenie wyjaśnień na piśmie.

Podkreślamy, że umożliwiamy w ten sposób mieszkańcom, którzy posiadają dowody na to, że dane meldunkowe są niezgodne z rzeczywistością, wykazanie tego w komfortowy sposób.

W przypadku zaś osób, które nie deklarują wszystkich osób zamieszkałych (np. z powodu urodzenia się dziecka), istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji, co pozwoli im uniknąć postępowania podatkowego.

Rzetelnie wywiązywanie się z obowiązków pozwala na uszczelnienie systemu i równe traktowanie wszystkich Mieszkańców. W innym wypadku Mieszkańcy rzetelnie deklarujący i wnoszący opłaty finansują również Mieszkańców unikających tych opłat.

 

 

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

 

Szanowni Państwo,

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe,znajdujące się na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji „Sprzątanie świata- Polska”, skierowanej do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gmin członkowskich ZKGZL. W ramach akcji zapewniamy worki oraz rękawice do zbiórki odpadów, które po uprzednim zgłoszeniu należy pobrać z Biura ZKGZL w Lubartowie ul. Lubelska 68 od dnia 12 do 17 września 2019 r. w godzinach 7.30-15.30 Zbiórka odpadów powinna zostać przeprowadzona w dniach 16 - 27 września 2018 r. Po przeprowadzonej akcji odpady należy złożyć w jednym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu śmieciarki oraz poinformować o tym fakcie Biuro Związku. Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane są: telefonicznie - 81 854 36 15 wew. 24 lube-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 16.09.2018 r. do godziny 15.30. Akcja organizowana jest przy w współpracy z Fundacją Nasza Ziemia.

Z poważaniem

Dyrektor Biura Związku

(-) Ewa Badyoczek- Brzyska

 

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

!!! Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!

Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze, informujemy, że można je także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzostówce w dniu 17.08.2019 roku (sobota) będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Robotnik gospodarczy -Pracownik ds. obsługi  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowodworze

Więcej…

 

W związku z planowaną zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej poniżej zamieszczamy projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”, który obowiązywał będzie od 1 stycznia 2020 roku.

Proponowane zmiany są wynikiem licznych wniosków mieszkańców o zwiększenie częstotliwości odbioru metali i tworzyw sztucznych, oraz racjonalizacji częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Pozostałe zmiany wynikają z uchwały podjętej przez Radę Miasta Lubartów w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać do dnia 15 lipca 2019r. na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Plik projektu do pobrania >>>>

Opinia sanepidu >>>>

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej poszukuje pracownika do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowodworze.

Szczegóły znajdują się tutaj.

 

INFORMUJEMY, ŻE KASA W BIURZE

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJW DNIACH 14 – 15 MAJA 2019 R. BĘDZIE ZAMKNIĘTA  Z POWODU  PRAC TECHNICZNYCH. PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁAT NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Z uwagi na awarię pojazdu myjącego pojemniki, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że zaległa usługa mycia pojemników zostanie wykonana:

- dla nieruchomości Osiedla Kopernika A-B I: w dniu 15.05.2019 r.

- dla nieruchomości Osiedla 3 Maja: w dniu 20.05.2019 r.