HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2024 ROKU
Strona główna

Od 1 marca 2024 roku

 • Zgromadzenie Związku obniża opłatę za odpady dla mieszkańców kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych
 • Zgromadzenie Związku obniża opłatę za odpady dla mieszkańców budynków wielolokalowych w mieście Lubartów o 1 zł od mieszkańca / miesiąc

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 26 stycznia 2024 roku Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podjęło uchwałę Nr XXXVI/140/2024 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/92/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 listopada 2021 r.

1. Na mocy wskazanej uchwały zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1 marca 2024 roku wynosi:

 • - 4 zł miesięcznie od mieszkańca dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych z terenu miasta Lubartów;
 • - 1 zł miesięcznie od mieszkańca dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych z terenu gminy Ostrówek i gminy Serniki;
 • - 1,20 zł miesięcznie od mieszkańca dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych z terenu gminy Ostrów Lubelski.

Dla Gminy Lubartów (z wyłączeniem miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kolonia, Baranówka, Trzciniec, Wandzin) wysokość ulgi za kompostowanie bioodpadów wynosi:

 • - 1,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jeśli nieruchomość zamieszkuje
  1 mieszkaniec;
 • - 2,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeśli nieruchomość zamieszkuje
  2 mieszkańców;
 • - 3,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeśli nieruchomość zamieszkuje
  3 mieszkańców;
 • - 4,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeśli nieruchomość zamieszkuje
  4 mieszkańców;
 • - 5,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 lub więcej mieszkańców.

 

2. Od 1 marca 2024 roku wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi na terenie Miasta Lubartów wynosi:

 • - 17,70 zł miesięcznie od mieszkańca gdy na nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób;
 • - 16,70 zł miesięcznie od mieszkańca gdy na  nieruchomości zamieszkuje 6 lub więcej osób.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów w przydomowych kompostownikach nie składają nowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości, którzy chcą uzyskać ulgę z racji kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach muszą założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów w Biurze Związku poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oświadczeniem o kompostowaniu.

Kompostowanie bioodpadów może być prowadzone:

1)      w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w miejscach zacienionych
oraz osłoniętych przed wiatrem;

2)      w kompostownikach zapewniających przewietrzanie kompostu;

3)      w pryzmach, w których przygotowane zostało odpowiednio nieprzepuszczalne podłoże

Wielkość kompostownika powinna być dostosowana do ilości gromadzonych tam bioodpadów.

W kompostownikach kompostujemy bioodpady typu: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, roślinne resztki kuchenne, fusy po kawie i herbacie.

Po zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, właściciel nieruchomości nie wystawia bioodpadów do odbioru przed posesję.

Zgodnie z art. 6k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:


- nie posiada domowego kompostownika lub

- nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku lub

- uniemożliwia dokonania kontroli/oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności
z deklaracją, przez osoby upoważnione przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - traci prawo do ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika.

Ponowne skorzystanie z ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika będzie możliwe
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

 

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu dotyczącym odpadów biodegradowalnych - prośba dotyczy tych mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali prowadzenie przydomowych kompostowników do kompostowania bioodpadów.

Celem badania jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) w przydomowych kompostownikach na terenie Gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które gmina musi osiągnąć za 2023 rok.

Zachęcamy do udziału w badaniu właścicieli nieruchomości którzy posiadają przydomowe kompostowniki.

Druk ankiety można pobrać w Biurze Związku pokój nr 3 na parterze oraz poniżej:

Ankieta-kompostowanie odpadów.pdf

Wypełnioną ankietę można dostarczyć do Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów, wysłać pocztą lub na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 29 lutego 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 81 854 36 15

 

INFORMUJEMY, ŻE KASA W BIURZE

ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

W DNIU 29.12.2023 R.

CZYNNA BĘDZIE W GODZ. OD 8.00 DO 11.00

BIURO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

W DNIU 29.12.2023 R. BĘDZIE CZYNNE OD 7.30 DO 15.30

 

 

 


HARMONOGRAMY 2024 - ZAMIESZKAŁE:

Gmina Lubartów   >>>>

Gmina Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Ostrówek   >>>>

Gmina Serniki   >>>>

Miasto Lubartów 3-go Maja   >>>>

Miasto Lubartów Centrum    >>>>

Miasto Lubartów Kopernika I   >>>>

Miasto Lubartów Łąkowa  >>>>

Miasto Lubartów Powstańców   >>>>

Miasto Lubartów Wierzbowa, Kopernika II   >>>>

 


 

HARMONOGRAMY 2024 - NIEZAMIESZKAŁE:

Gmina Lubartów Sektor A   >>>>

Gmina Lubartów Sektor B   >>>>

Gmina Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Miasto Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Ostrówek   >>>>

Gmina Serniki    >>>>

Miasto Lubartów Sektor A   >>>>

Miasto Lubartów Sektor B   >>>>

Miasto Lubartów Sektor C   >>>>


 

HARMONOGRAMY 2024 - WIELOLOKALOWE:

Miasto Lubartów >>>>

Gmina Lubartów >>>>

Gmina Ostrów Lubelski >>>>


 

W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W  BRZOSTÓWCE BĘDZIE NIECZYNNY.

Przypominany, że w celu oddania odpadów mieszkańcy mogą skorzystać z PSZOK-u w Luszawie, gmina Ostrówek, czynnego w środy od 10 do 18, soboty od 10 do 16,
oraz z
PSZOK-u w Nowodworze, gmina Lubartów, znajdującego się obok schroniska dla zwierząt, czynnego od wtorku do soboty, w godzinach  1000 - 1800.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Podsumowanie 30! akcji Sprzątanie świata 2023.

W tegorocznej akcji wzięło, udział 21 szkół i przedszkoli działających na terenie gmin członkowskich Związku (w mieście Lubartów, gminie Lubartów, Gminie Serniki, gminie Ostrówek oraz w gminie Ostrów Lubelski). W sprzątaniu uczestniczyło ponad 2 000 osób! Dzięki ich zaangażowaniu i wysiłkowi zebrano niemal tonę odpadów porzuconych przy skwerach, drogach, torach, lasach.

Odpady zostały odebrane i zagospodarowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom; dzieciom, młodzieży, nauczycielom za wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że razem uda nam się zaszczepić w naszym najbliższym otoczeniu ideę nie śmiecenia w naturze.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.07.2024 r.  do 31.12.2026 r.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469), informuje, że właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do dnia 22.12.2023 roku może złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, który organizowany jest przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę lub gminną jednostkę organizacyjną (innego niż Związek), z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia

 

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek. W oświadczeniu właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę lub gminną jednostkę organizacyjną (innego niż Związek), z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie ww. oświadczenia jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa zawarta przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Związku ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów
lub pod nr telefonu: 81 854 36 15.

 

Oświadczenie do pobrania >>>

 

W DNIACH OD 05.09.2023 R. DO 20.09.2023 R.

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W LUSZAWIE I BRZOSTÓWCE BĘDĄ NIECZYNNE

PRZYPOMNAMY, ŻE W CELU ODDANIA ODPADÓW MIESZKAŃCY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z PSZOKU W NOWODWORZE, GMINA LUBARTÓW, OBOK SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT CZYNNY OD WTORKU DO SOBOTY W GODZINACH 1000 - 1800

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe, działające na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji  „Sprzątanie świata- Polska”.

Tegoroczna, 30! Akcja odbywa się pod hasłem „Sprzątanie świata ŁĄCZY LUDZI”

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie

W ramach akcji zapewniamy worki oraz rękawice jednorazowe, które można pobrać z Biura ZKGZL w Lubartowie, ul. Rynek II 6, od 5 do 11 września 2023 r. w godzinach 7.30-15.30.

Zbiórka odpadów powinna zostać przeprowadzona w dniach
11 – 21 września 2023 r.

Po przeprowadzonej akcji odpady należy złożyć w jednym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu śmieciarki oraz poinformować o tym fakcie Biuro Związku.

Po zakończeniu akcji odpady zostaną odebrane i zagospodarowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.