Kliknij w obrazek aby przejść do wybranego tematu

Strona główna

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że na chwilę obecną odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem. Informacje o wszelkich zmianach będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Związku oraz w lokalnej prasie.

Jednocześnie przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat drogą elektroniczną na indywidualne numery kont, które widnieją na corocznej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczanej Państwu wraz z harmonogramem. Nieuiszczanie opłaty w terminie może narazić Państwa na  dodatkowe koszty związane z otrzymaniem upomnienia.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH WSTRZYMANIEM LUB ZNACZNYM OGRANICZENIEM ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, wyjaśniamy, iż na podstawie obowiązujących przepisów opłata pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji.

Jeżeli zatem znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jeżeli zatem już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. Jedynie złożenie stosownej deklaracji będzie podstawą do nienaliczania opłaty lub jej zmniejszenia. Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez Związek.

Związek nie ma niestety możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady rzeczywiście wytworzone i odebrane.

Ze względów bezpieczeństwa obsługa bezpośrednia mieszkańców została w Biurze Związku wstrzymana do odwołania. Deklaracje jednak można przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezbędne informacje uzyskać można w Biurze Związku telefonicznie (tel. 81 854 36 15 lub 81 854 21 72) lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

GODZINY OTWARCIA KASY  W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ:
PONIEDZIAŁEK - 8.30 – 14.00
WTOREK - 8.30 – 14.00
ŚRODA - NIECZYNNA
CZWARTEK - 8.30 – 14.00
PIĄTEK - 8.30 – 14.00


W ŚRODY KASA NIECZYNNA

 

Informujemy, że w dniu 7 marca 2020 r. (sobota) PSZOK w Luszawie będzie nieczynny.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w przeprowadzonych dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Lubartów wpłynęła jedna oferta, od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Sp. o.o., która przewyższała kwotę jaką Związek Gmin zamierzał przeznaczyć na ww. zadanie o 52 % .

Dalsze prowadzenie PSZOK-u na ternie Miasta Lubartów za tą cenę spowodowałoby dodatkową konieczność podwyższenia mieszkańcom już i tak wysokiej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie na terenie gmin należących do Związku funkcjonują trzy Punkty znajdujące się w:

  • Nowodworze, gmina Lubartów, (obok Schroniska) - czynny od wtorku do soboty w godz. 10.00-18.00
  • Brzostówce, gmina Serniki, czynny w środy i  w soboty
  • Luszawie, gmina Ostrówek, czynny w środy i  w soboty:

Zapraszamy mieszkańców gmin Związku tj. miasta Lubartów, gmin: Lubartów, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki do korzystania z tych punktów.

Zadeklarowanie korzystania z przydomowego kompostownika jest jednoznaczne z rezygnacją korzystania z możliwości oddawania ww. odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym również do Punktów selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK-ów znajdują się w Regulaminie PSZOK dostępnym na stronie internetowej ZKGZL w zakładce PSZOK.

 

Informujemy, że z przyczyn technicznych kasa w Biurze ZKGZL w dniu 07.02.2020 r. będzie nieczynna.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Plik źródłowy >>>

 

D-O deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od lutego 2020 r.