Newsletter

Subskrybuj

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter zapisz się na listę.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Strona główna


Harmonogram - Gmina Lubarów

Plik pdf do pobrania >>>> (zalecamy używanie programu Adobe Reader)


Harmonogram - Miasto Lubartów

Plik pdf do pobrania >>>> (zalecamy używanie programu Adobe Reader)


Poprawiony (piątek, 12 września 2014 00:24)

 

Poprawiony (sobota, 06 września 2014 00:42)

 

Osiedla Wierzbowa  i  Osiedla Łąkowa – Kościuszki

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie informuje Państwa o zmianie terminu wywozu odpadów komunalnych i frakcji suchej w miesiącu wrześniu z dnia 05.09.2014 r. na 02.09.2014 r. na osiedlach:

Osiedle Wierzbowa:

ulice: Akacjowa, Bukowa, Chmielna, Cisowa, Dębowa, Findera, Fornalskiej, H. Sawickiej, Jesionowa, Kasztanowa, Krasickiego, Nadrzeczna, Osikowa, P. Firleja, Parkowa, Sławińskiego, Słowackiego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa.

 

Osiedle Łąkowa – Kościuszki

ulice: 11- go Listopada, 1- go Maja, Ametystowa, Armii Krajowej, Bursztynowa, Chabrowa, Cicha, Czeremchowa, Farna, Hutnicza, Jana Pawła II , Jaśminowa, Kalinowa, Kościuszki, Kręta, Krzywe Koło, Ks. Popiełuszki, Ks. Szulca, L.S. Licińskiego, Lawendowa, Łąkowa, Magnoliowa, Makowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olchowa, Orlicz – Dreszera, Partyzancka, Piaskowa, Polna, Pradnik, Rubinowa, Rumiankowa, Rynek II, Szafirowa, Szkolna, Turkusowa, Waryńskiego, Wschodnia, Zielna, Zielona.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

21- 100 Lubartów, ul. Lubelska 68, tel. (081) 8543615

Poprawiony (piątek, 22 sierpnia 2014 10:26)

 

W Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej 5 sierpnia zorganizowano spotkanie mieszkańców okolicznych miejscowości z władzami Gminy Lubartów.  Wzięło w nim udział blisko 50 osób. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była lokalizacja budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów terenach przyległych do istniejącego już wysypiska w Rokitnie. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka, Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Zbigniew Woźniak, Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marian Olesiejuk oraz pracownik biura ZKGZL  Krzysztof Grzegorczyk.

Przypomnijmy, że obecnie trwa ocena oddziaływania na środowisko inwestycji „budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla nowej lokalizacji w Wólce Rokickiej”.  Wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie zaprojektuj wybuduj jest planowane jesienią 2014 r. Następnie rozpoczną się prace projektowych, zaś prace budowlane powinny się rozpocząć w II kwartale 2015 r.

Pomimo tych zaawansowanych planów, część okolicznych mieszkańców wciąż nie kryje obaw związanych z budową ZZO, twierdząc, że będzie to spalarnia, czy też składowane będą tam odpady szpitalne - niebezpieczne. Choć nazwy w dokumentacji są zbliżone, mogą budzić niepokój, to nie są tożsame z faktami, które postaramy się przytoczyć poniżej, kończąc spekulacje.

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Rokitnie będzie obejmować:
- Budowę sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych zlokalizowanych w hali. (Nigdy nie była i nie będzie planowana budowa spalarni, w której opałem są śmieci, tworzące toksyczny opad )
- Budowę instalacji fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych z wentylowanym przedsionkiem, ( zanieczyszczone powietrze z przedsionka oraz z wentylacji komór oczyszczane będzie w biofiltrze) .
- Budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych (z gospodarstw domowych)
- Budowę tymczasowego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych: (Nie będę tu składowane odpady poszpitalne, czy też radioaktywne). Jako odpady niebezpieczne należy tu rozumieć np.: elementy ze zużytego sprzętu RTV, AGD: baterie, akumulatory, lampy z monitorów. W pozwoleniu zintegrowanym dla składowiska odpadów ustalono konkretne warunki postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i obojętne, a także z odpadami przewidzianymi do odzysku w sposób bezpieczny dla środowiska. Po nagromadzeniu poszczególne elementy niebezpieczne będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.
- Budowę infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Wobec powyższych wyjaśnień, mieszkańcy pobliskich miejscowości nie mają czego obawiać się jeżeli chodzi o Zakład Zagospodarowania Odpadami, który będzie wybudowany w sąsiedztwie wysypiska w Rokitnie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody podziemnej. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji, jej skalę, przyjęte najnowsze technologie wraz z działaniami mającymi na celu maksymalne ukierunkowanie na ochronę środowiska i minimalizację możliwości negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska stwierdzono w decyzji środowiskowej, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko wodno-gruntowe.

Wszystkie niżej wymienione czynności będą się odbywały w pomieszczeniach zamkniętych. Jednak odpady odpady przywożone do sortowni mogą być źródłem odorów z powodu procesu rozkładu zapoczątkowanego w kubłach na śmieci. Aby ograniczyć uciążliwość zapachową na tym etapie przetwarzania odpadów należy w miarę możliwości ograniczyć czas przechowywania odpadów przed procesem sortowania.  Po wysortowaniu odpadów biodegradowalnych podlegają one procesowi fermentacji beztlenowej. Proces ten jest zhermetyzowany – powstający biogaz jest ujmowany i następnie spalany. Taki sposób postępowania gwarantuje likwidacje uciążliwości zapachowej na tym etapie. W trakcie trwania całego procesu fermentacji oraz w trakcie załadowywania i wyładowywania komór fermentacyjnych okresowo emitowane są zanieczyszczone gazy (w tym substancjami zapachowymi) – w tej fazie procesu zachodzi fermentacja tlenowa. Zanieczyszczone powietrze kierowane są na biofiltr, który skutecznie oczyszcza je z zanieczyszczeń , w tym z substancji odorotwórczych.

Kolejnym etapem, jest proces kompostowania w pryzmach, gdzie będzie zachodzić fermentacja tlenowa będzie miał zmniejszoną uciążliwość zapachową przez proces fermentacji beztlenowej , któremu odpady zostały poddane uprzednio. Ograniczenie oddziaływania zapachowego w razie konieczności realizowane będzie poprzez stosowanie kurtyn deodoryzujacych.

Eksploatacja Zakładu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w związku z gospodarowaniem odpadami. Sama inwestycja wpłynie korzystnie na działalność w zakresie gospodarki odpadami w skali regionalnej, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w polepszeniu stanu środowiska – przedłużenie czasu eksploatacji istniejących składowisk poprzez ograniczenie ilości odpadów, a tym samym ograniczenie konieczności przeznaczania nowych miejsc do składowania odpadów oraz powstawania „dzikich” – nielegalnych wysypisk. Co za tym idzie ograniczenia emisji odpadów do środowiska. Celem projektu związanym z budowa ZZO jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska do 50%. Wpłynie to również na zmniejszenie odorów na samym  wysypisku

Podsumowanie:

Na terenie ZZO w Wólce Rolickiej (Rokitno):
- NIE BĘDZIE SPALARNI ODPADÓW
- NIE BĘDĄ SKŁADOWANE ODPADY TOKSYCZNE i RADIOAKTYWNE
- NIE BĘDĄ PRZETWARZANE ODPADY NIEBEZPIECZNE
- NIE BĘDZIE SKŁADOWANY AZBEST

Ponadto w zakładzie znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób  z okolicznych miejscowości.

 

Prezentacja do pobrania >>>>

 

Przypominamy o trwającej aktualnie akcji zbiórki odpadów:
- wielkogabarytowych: meble, dywany itp…
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: lodówki, telewizory, elektronarzędzia, pralki  itp…
- zużytych opon,


Przypominamy,  że wystawiony sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny. Sprzęt częściowo zdemontowany (np. brak agregatu w lodówce) nie będzie odbierany.

Informujmy, że w ramach zbiórki nie będą odbierane: odpady budowlane (zlewy, wanny, armatura, okna, rynny, rury PCV), części samochodowe (zderzaki, drzwi , szyby)!
Odpady powinny zostać wystawione do godziny: 7:30

Operatorem zbiorki jest firma:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6
Dział usług komunalnych
tel. (81)8552979
tel./fax (81)8541503

Poprawiony (wtorek, 12 sierpnia 2014 09:55)

 

Informujemy, że odpady komunalne nie odebrane z  terenu Gminy Niedźwiada zostaną odebrane w dniu 8 sierpnia br.

Za opóźnienia i niedogodności bardzo przepraszamy.

 

Informujemy, że w najbliższy piątek tj. 08.08.2014r. na terenie Gminy Lubartów nastąpią opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych i segregowanych. Odpady, które nie zostaną od Państwa odebrane w piątek będą odbierane następnego dnia tj. w sobotę 09.08.2014r.

Za opóźnienia i niedogodności bardzo przepraszamy.

 

Przez trzy dni (25-27.06) trwał śródokresowy przegląd projektu: „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

Wizytacja prowadzona była przez przedstawicieli donatora środków: Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, instytucji koordynującej: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oraz instytucji pośredniczącej: Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.
Podczas wizyty omówiony został stan zaawansowania realizacji projektu, przedstawiono postępy w komponentach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, usług demontażu i odbioru azbestu, rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów. Przedstawiciele podczas wizyty terenowej odwiedzili właścicieli nieruchomości, którym zdemontowano azbest oraz obejrzeli zrekultywowane składowisko w Niedźwiadzie. W trakcie wizyty obecni byli również przedstawiciele władz Związku: Przewodniczący Zgromadzenia ZKGZL – Janusz Bodziacki, Przewodniczący Zarządu ZKGZL- Radosław Szumiec, Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZKGZL – Krzysztof Karczmarz oraz Członek Zarządu ZKGZL – Ryszard Smerdel, Justyna Tomczyk – Główna Księgowa, Ewa Badyoczek Brzyska, Małgorzata Jemielniak oraz Krzysztof Grzegorczyk. Projekt realizowany jest przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej od maja 2012 i ma potrwać do końca 2016 r.

Źródło: Lubartowiak online ( http://www.lubartowiak.com.pl/fakty/przeglad-projektu-zkgzl/ )

Poprawiony (czwartek, 10 lipca 2014 23:25)