Kliknij w obrazek aby przejść do wybranego tematu

Strona główna

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Pliki do pobrania:

 

Dziś, jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień  Ziemi, znany także jako Światowy Dzień Ziemi. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie ochrony środowiska i promowanie wszelkich postaw proekologicznych w społeczeństwie.
To największe święto ekologiczne obchodzone jest od 1970 r., w Polsce obchody Dnia Ziemi zainaugurowano dwadzieścia lat później.

Dzień Ziemi ma uświadamiać nam wszystkim jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne. Tego dnia organizowane są specjalne akcje, wykłady, zbiórki tak zwanych elektrośmieci i wiele innych. Motywem przewodnim tegorocznej, 50-tej edycji tego święta,
a zarazem hasłem obchodów, jest "Działanie na rzecz ochrony klimatu". Działania, do których nawołuje hasło mają polegać przede wszystkim na promowaniu inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm regulujących zanieczyszczanie środowiska.

W tym roku obchodom Święta Ziemi towarzyszyć wyjątkowa sytuacja spowodowana wybuchem epidemii koronawirusa, a w Polsce dodatkowo od kilku dni płomienie trawią Biebrzański Park Narodowy. Pamiętajmy, aby nie tylko w tak ważnym święcie zwracać uwagę na problem dotyczący zanieczyszczenia naszej planety, ale także poprzez tak proste
i codzienne czynności  jak właściwa segregacja odpadów, recykling, a nawet świadome
i przemyślane zakupy.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 16 kwietnia 2020 roku  można dostarczyć odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowodworze, Luszawie i Brzostówce.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie PSZOK wprowadzono następujące ograniczenia i zasady:

-    na placu magazynowym PSZOK-u w tym samym czasie  może znajdować się tylko jeden pojazd,

-    osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u obowiązkowo ma posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta oraz założone rękawiczki jednorazowe,

-    przed wypełnieniem dokumentów należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym udostępnionym przez prowadzącego PSZOK

-    przerwa w przyjmowaniu odpadów obowiązuje w godzinach 1300 – 1400 (czas na dezynfekcję)

Jeżeli pracownik zauważy łamanie zasad ogólnie obowiązujących przy zagrożeniu epidemicznym ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

Godziny pracy PSZOK-ów:

  • PSZOK w Nowodworze czynny jest w godz. 1000 – 1800 od wtorku do soboty
  • PSZOK w Brzostówce czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600
  • PSZOK w Luszawie czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600

Przerwa w przyjmowaniu odpadów w godzinach 1300 – 1400 (czas na dezynfekcję) obowiązuje na terenie wszystkich PSZOK-ów.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek) Biuro Związku będzie czynne do godz. 12.

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek) Biuro Związku będzie czynne do godz. 12.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że na chwilę obecną odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem. Informacje o wszelkich zmianach będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Związku oraz w lokalnej prasie.

Jednocześnie przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat drogą elektroniczną na indywidualne numery kont, które widnieją na corocznej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczanej Państwu wraz z harmonogramem. Nieuiszczanie opłaty w terminie może narazić Państwa na  dodatkowe koszty związane z otrzymaniem upomnienia.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH WSTRZYMANIEM LUB ZNACZNYM OGRANICZENIEM ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, wyjaśniamy, iż na podstawie obowiązujących przepisów opłata pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji.

Jeżeli zatem znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jeżeli zatem już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. Jedynie złożenie stosownej deklaracji będzie podstawą do nienaliczania opłaty lub jej zmniejszenia. Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez Związek.

Związek nie ma niestety możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady rzeczywiście wytworzone i odebrane.

Ze względów bezpieczeństwa obsługa bezpośrednia mieszkańców została w Biurze Związku wstrzymana do odwołania. Deklaracje jednak można przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezbędne informacje uzyskać można w Biurze Związku telefonicznie (tel. 81 854 36 15 lub 81 854 21 72) lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

GODZINY OTWARCIA KASY  W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ:
PONIEDZIAŁEK - 8.30 – 14.00
WTOREK - 8.30 – 14.00
ŚRODA - NIECZYNNA
CZWARTEK - 8.30 – 14.00
PIĄTEK - 8.30 – 14.00


W ŚRODY KASA NIECZYNNA

 

Informujemy, że w dniu 7 marca 2020 r. (sobota) PSZOK w Luszawie będzie nieczynny.