Strona główna

plik pdf do pobrania >>>>

 

Informacja o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest:

plik pdf do pobrania >>>

 

Plik pdf sprawozdania do pobrania >>>>

 

Informujemy, że 30 grudnia 2016 roku kasa będzie czynna do godz. 12.00.

 

 

PSZOK w Wigilię (24 grudnia - sobota) oraz Sylwester (31 grudnia - sobota) będzie nieczynny.

 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XV/49/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 roku Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej stanie się odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tym samym Związek zacznie odbierać odpady komunalne od firm, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych instytucji. Zanim to jednak nastąpi właściciele tych nieruchomości muszą do 30 listopada 2016 roku złożyć w siedzibie ZKGZL lub w  Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowymi zasadami zostaną także objęte rodzinne ogrody działkowe, cmentarze i zespoły garażowe.

Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zgromadzenie Związku inne będą wymogi dotyczące minimalnej wielkości pojemnika na odpady dla firm, a inne dla szkół, przedszkoli czy dla szpitala. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami określone są w uchwale Nr XII/37/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Jednocześnie przypominamy, że firmy muszą nadal posiadać indywidualnie umowy na wywóz odpadów poprodukcyjnych, a systemem objęte będą jedynie odpady komunalne, które będą odbierane zgodnie z harmonogramem.

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Związku przy ulicy Lubelskiej 68
w Lubartowie lub telefonicznie – tel. 818543615

Wzór i termin złożenia deklaracji określa Uchwała Nr XV/50/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w zależności od charakteru działalności gospodarczej, sposobu zbiórki i liczby pracowników ilustruje załączona tabela >>>>

 

Regulamin - akredytacja   (.pdf) (.doc)

Zgłoszenie - akredytacja   (.pdf) (.doc)

 

W związku z podjęciem Uchwały Nr XV/50/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, informujemy o wprowadzeniu nowych wzorów deklaracji , które dostępne są w zakładce MATERIAŁY DO PODRANIA >>>>

 

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ

ogłasza nabór na wolne stanowiska:

Urzędnicze:

1. Specjalisty d.s kadr i sekretariatu, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej - pełna treść ogłoszenia do pobrania >>>>

2. Głównego energetyka-kierownika Działu biologicznego przetwarzania odpadów, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej - pełna treść ogłoszenia do pobrania >>>>

3. Głównego mechanika-kierownika Działu mechanicznego przetwarzania odpadów, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej pełna treść ogłoszenia do pobrania >>>>

 

Pomocnicze i Obsługi:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej ogłasza I nabór pracowników pomocniczych i obsługi pełna treść ogłoszenia wraz z określonymi stanowiskami do pobrania >>>>

 

Pliki do pobrania:

Regulamin naboru (plik pdf do pobrania) - (plik word do pobrania)

Kwestionariusz osobowy (plik pdf do pobrania)(plik word do pobrania)