!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU

Strona główna

Informacja na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Więcej…

 

BIURO ZKGZL W DNIU 02 KWIETNIA 2021 R. CZYNNE BĘDZIE W GODZ.  OD 7.30 DO 13.00.

KASA DNIU 02 KWIETNIA 2021 R. CZYNNA BĘDZIE W GODZ.  OD 8.30 DO 12.00.

 

INFORMUJEMY, ŻE PSZOK W NOWODWORZE, BRZOSTÓWCE ORAZ W LUSZAWIE 
W DNIU 03 KWIETNIA 2021 R. CZYNNY BĘDZIE W GODZ OD 10.00 DO 13.00.

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczynającym się okresem prac porządkowych w przydomowych ogrodach przypominamy, że odpady zielone (np. gałęzie, wycięte krzewy) powinny zostać właściwie przygotowane przed oddaniem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gałęzie, krzewy należy pociąć i spakować w wiązki tak, aby wiązka nie przekraczała długości 1,70 m i średnicy do 12 cm.

Niepocięte krzewy, gałęzie, pnie, karpy dużych rozmiarów nie zostaną przyjęte w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów.

 

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Zgłoszenia należy składać  w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w Lubartowie, ul. Lubelska 68.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

 

Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Druki do pobrania:

 

W związku z koniecznością zamknięcia roku w systemie informatycznym informujemy, że w dniu 19.01.2021r (wtorek) kasa w biurze Związku będzie nieczynna.

 

Informujemy, że wpłaty w kasie w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej przyjmowane są w formie gotówkowej oraz za pomocą kart płatniczych.

Kasa czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.30-14.00.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że dnia 08.01.2021 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie dokona dodatkowego, nieprzewidzianego w harmonogramie, odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w sektorze: Miasto Lubartów, Osiedle Centrum, Osiedle Szaniawskiego, tj.: 11-go Listopada, Armii Krajowej, Bema, Cmentarna, Farna, Jana Pawła II, Kolejowa, Kościuszki, Ks. Poniatowskiego, Legionów, Lubelska, Obywatelska, Ogrodowa, Piękna, Pocztowa, Prusa, Przemysłowa, Rynek I, Rynek II, Targowa, Wąska, Wspólna, Szaniawskiego.

Pojemniki powinny być wystawione w widocznym miejscu, przy drodze publicznej w dniu odbioru do godz. 7.00.

 

INFORMUJEMY, ŻE KASA

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

W SYLWESTRA 31 GRUDNIA 2020 R. CZYNNA BĘDZIE W GODZ.  OD 8.30 DO 11.00.

INFORMUJEMY, ŻE PSZOK W NOWODWORZE W SYLWESTRA 31 GRUDNIA 2020 R. CZYNNY BĘDZIE W GODZ.  OD 10.00 DO 16.00.

INFORMUJEMY, ŻE KASA

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

W SYLWESTRA 31 GRUDNIA 2020 R. CZYNNA BĘDZIE W                                                                                                                                     GODZ.  OD 8.30 DO 11.00.

INFORMUJEMY, ŻE PSZOK W NOWODWORZE

W SYLWESTRA 31 GRUDNIA 2020 R. CZYNNY BĘDZIE W GODZ.                                                   OD 10.00 DO 16.00.

 

 


HARMONOGRAMY 2021 - ZAMIESZKAŁE:

Gmina Lubartów   >>>>

Gmina Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Ostrówek   >>>>

Gmina Serniki   >>>>

Miasto Lubartów 3-go Maja   >>>>

Miasto Lubartów Centrum    >>>>

Miasto Lubartów Kopernika   >>>>

Miasto Lubartów Łąkowa   >>>>

Miasto Lubartów Powstańców   >>>>

Miasto Lubartów Wierzbowa   >>>>

 


 

HARMONOGRAMY 2021 - NIEZAMIESZKAŁE:

Gmina Lubartów   >>>>

Gmina Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Miasto Ostrów Lubelski   >>>>

Gmina Ostrówek   >>>>

Gmina Serniki    >>>>

Miasto Lubartów Sektor 1 A   >>>>

Miasto Lubartów Sektor 1 B   >>>>

Miasto Lubartów Sektor 1 C   >>>>

Miasto Lubartów Sektor 2   >>>>

Miasto Lubartów Sektor 3    >>>>


 

HARMONOGRAMY 2021 - WIELOLOKALOWE:

Miasto Lubartów >>>>