Strona główna

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o omyłce pisarskiej polegającej na błędnym oznaczeniu miesięcy lipiec i sierpień 2018 roku w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubartów. Poniżej zamieszczono harmonogram z poprawnym oznaczeniem miesięcy. Dni odbioru nie ulegają zmiennie.

Harmonogram (plik .pdf) >>>>

 

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Śmieci kontra środowisko”. odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Laureatów wyłoniła komisja w składzie: Pani Aleksandra Jędryszka, o. Bogdan Augustyniak, Pani Małgorzata Wronowska na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 r. W konkursie wzięło udział 22 uczestników, którzy złożyli w sumie 41 prac fotograficznych. Komisja przyznała 3 nagrody
i 7 wyróżnień.

Więcej…

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 8 czerwca 2018 r. zakończył się nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej pozyskał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej ... (czytaj dalej)

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniach 21.04.2018 r. oraz 28.04.2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzostówce będzie czynny w godzinach 8.00 - 12.00.

 

Informujemy że od kwietnia 2018 roku na terenie miejscowości: Rozkopaczew Gmina Ostrów Lubelski i Dębica Kolonia Gmina Ostrówek zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Harmonogram dla miejscowości Rozkopaczew >>>>

Harmonogram dla miejscowości Dębica Kolonia >>>>

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubartowie ul. Nowodworska 14  w dniu 31.03.2018 r. będzie czynny w  godz. 7.00 - 15.00.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzostówce, Luszawie i Nowodworze w dniu 31.03.2018 roku (sobota) będą czynne w godz. 8.00-15.00.

 

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Wspólny System Segregacji odpadów. Zgodnie przyjętymi zasadami odpady powinny być segregowane do worków w odpowiednich kolorach ( w zabudowie jednorodzinnej) lub pojemników  w odpowiednim kolorze(w zabudowie wielorodzinnej) :

Zielony worek/pojemnik – wrzucamy szkło (butelki i słoiki po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach)

Niebieski  worek/pojemnik – wrzucamy papier (opakowania z papieru i tektury, gazety, książki itp.)


Żółty worek/pojemnik – wrzucamy metale i tworzywa sztuczne ( plastikowe butelki po żywności i środkach czystości, kartony po sokach i mleku, puszki po napojach i konserwach, kapsle oraz zakrętki)

Brązowy worek  - wrzucamy odpady bio (odpady warzywne i owocowe, gałęzie, trawę, trociny oraz korę drzew)

Szary worek – przeznaczony na popiół

Szczegółowe zasady segregacji odpadów znajdziecie Państwo w zakładce "Zasady nowej segregacji" >>>>

Jednocześnie przypominamy o obowiązku umieszczenia na pojemniku na odpady zmieszane naklejek, które otrzymaliście Państwo wraz z wymiarami opłat
i harmonogramem.

W związku z wejściem w życie nowych zasad segregacji odpadów prosimy o stosowanie się do nowych wytycznych, w szczególności oddzielania frakcji papieru od metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów bio.


W przypadku stwierdzenia złej segregacji odpadów firma odbierająca odpad zakwalifikuje go jako niesegregowany. Oddawanie nieprawidłowo posegregowanych odpadów może spowodować wszczęcie procedury zmiany opłaty - jak za odpady niesegregowane.
Osoby, które zadeklarowały brak segregacji nie mogą używać worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do zgłaszania w biurze ZKGZL informacji odnośnie konieczności doposażenia altan śmietnikowych w dodatkowe pojemniki na odpady segregowane.

Związek dysponuje pojemnikami przeznaczonymi na odpady papieru
(pojemnik niebieski) oraz odpady bio (pojemnik brązowy), które w przypadku stwierdzenia takiej konieczności mogą zostać dostarczone do wskazanych przez zarządców/ zarządy altan śmietnikowych.