Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Plik pdf do pobrania: Harmonogram dodatkowy >>>>

 

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie programem usuwania azbestu przedłużamy nabór wniosków na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie azbestu do 31 marca 2016 r.

 

W dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Nowodworskiej 14 w Lubartowie będzie czynny w godzinach 8.00-14.00. W dniu 31 grudnia 2015 r. (Sylwester) PSZOK będzie czynny w godzinach 8.00-15.00.

 

Szanowni Państwo przypominamy, że nabór wniosków na dofinansowanie zakupu pokrycia dachowego kończy się w dniu 20 listopada 2015 r.

 

Symboliczne łopaty pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej wbito 10 listopada. Inwestycja powstaje za kwotę 48,8 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Umowę z wykonawcą, firmą Instal Warszawa S.A., podpisano w czerwcu bieżącego roku. – Cieszę się, że po 11 latach finalizujemy pracę kilku kadencji samorządu – mówił Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. – Nasi poprzednicy rozpoczęli, my kończymy. Dzięki współpracy z gminą Lubartów udało się zlokalizować zakład przy składowisku odpadów w Rokitnie. Po wybudowaniu sortowni mieszkańcy będą ponosić niższe opłaty związane z gospodarką odpadami.

Do sortowni ma trafiać 37 tysięcy ton odpadów rocznie. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec listopada 2016. Oddanie do użytku ma nastąpić w styczniu 2017 roku.

– Inwestycja rozpoczęła się kilka dni wcześniej, dzisiaj następuje symboliczne wbicie łopat – mówił Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów Radosław Szumiec. – Zakład będzie najnowocześniejszym w Polsce. Inwestycja ta rodziła się w dużych bólach, była zagrożona, jednak udało się.

Łopaty wbijali m.in.: Janusz Bodziacki – Przewodniczący Zgromadzenia ZKGZL, Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku, Krzysztof Kopyść – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Marian Olesiejuk – Dyrektor biura ZKGZL.

Symbolicznym otwarciem inwestycji zainteresowały się lokalne media, między innymi telewizja TVP Lublin.

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, którą związek realizuje, jest jedną z największych inwestycji w regionie. Do projektu przystąpił samorząd Miasta Lublin, który zapewnił brakujące środki, w wys. 10 mln złotych, aby inwestycja mogła dojść do skutku.

Źródło: Tygodnik  „Lubartowiak”

 

Burmistrz Miasta Lubartów oraz Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zapraszają mieszkańców domów wielorodzinnych na spotkanie, które odbędzie się 3 grudnia 2015r. o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek II 1. Tematem spotkania będzie gospodarowanie odpadami komunalnymi w sektorze V miasta Lubartów (budownictwo wielorodzinne).

 

Szanowni Państwo

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuję mieszkańców Miasta Lubartów, że w listopadzie w terminie odbioru popiołu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych :

 • Osiedle 3 -  go Maja  –  17.11.2015r.
 • Osiedle Wierzbowa, Centrum Miasta  –  16.11.2015r.
 • Osiedle Kopernika A i B – 23.11.2015r.
 • Osiedle Powstańców Warszawy, Szaniawskiego – 24.11.2015r.
 • Osiedle Kościuszki, Łąkowa – 18.11.2015r.

Uwaga !!! Mieszkańcy Gminy Lubartów w listopadzie w terminie odbioru odpadów komunalnych i popiołu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuję mieszkańców Miasta Lubartów, że w listopadzie w terminie odbioru popiołu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych :

Osiedle 3 - go Maja 17.11.2015r.

Osiedle Wierzbowa, Centrum Miasta 16.11.2015r.

Osiedle Kopernika A i B – 23.11.2015r.

Osiedle Powstańców Warszawy, Szaniawskiego – 24.11.2015r.

Osiedle Kościuszki, Łąkowa – 18.11.2015r.

Uwaga !!! Mieszkańcy Gminy Lubartów w listopadzie w terminie odbioru odpadów komunalnych i popiołu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych.
 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza mieszkańców Gmin Członkowskich Związku na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania pokryć dachowych dla najuboższych mieszkańców oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Terminy spotkań:

lp.

Gmina

termin spotkania

godzina

miejsce spotkania

1.

Gmina Lubartów

13.10.2015 r.

11ºº

UG Lubartów, ul. Lubelska 18A, Lubartów

2.

Gmina Ostrówek

14.10.2015 r.

11ºº

UG Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32

3.

Miasto Lubartów

14.10.2015 r.

16ºº

UM Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, Lubartów

4.

Ostrów Lubelski

15.10.2015 r.

11ºº

UM Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, Ostrów Lubelski

5.

Gmina Serniki

16.10.2015 r.

14ºº

UG Serniki, Serniki 1A

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie dachy budynków pokrytych eternitem.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 października 2015 r. i będzie trwał do 20 listopada 2015 r. Wnioski należy składać w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

 

29 września 2015 r. w siedzibie  Lubartowskiego Ośrodka Kultury odbyła  się konferencji pn. „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania,  jako wspólne działanie samorządów lokalnych w świetle zmian  w prawodawstwie polskim” realizowana w ramach  projektu pn. „ Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Konferencja była częścią działań promocyjnych projektu i była skierowana do lokalnych władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem radnych rad gmin członkowskich ZKGZL.
Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Lubartów  Pan Janusz Bodziacki który powitał licznie zgromadzonych gości.  Konferencja tematycznie dotykała zagadnień związanych z gospodarką odpadami  prowadzoną zarówno na szczeblu krajowym jak i na szczeblu samorządowym.
Swoje wystąpienia zaprezentowali min.: Pani Darska Joanna – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Pan  Tadeusz Arkit  Poseł  na Sejm RP , Pan Roland Python  Dyrektor Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.  Prelekcje tematyczne wygłosili: Pan Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony  Środowiska Miasta Lublin, Pan Sławomir Struski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i  Środowiska Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Marek Musiej kierownik Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Bartosz Wąsikowski   przedstawiciel firmy Instal Warszawa S.A. oraz Krzysztof Grzegorczyk ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.  
Konferencja współfinansowana była przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prezentacje z Konferencji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do pobrania:

 1. Budowa regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w ramach projektu Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej >>>> (4MB)
 2. Gospodarka Odpadami >>>> (0.7MB)
 3. Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach >>>> (8.3MB)
 4. Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego >>>> (0.7MB)
 5. Ocena zmian w systemie gospodarki odpadami w zestawieniu z wymogami i kierunkami działań Komisji Europejskiej >>>> (0.5MB)
 6. Analiza funkcjonującego systemu gospodarki odpadami w województwie lubelskim w świetle aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego >>>> (3.5MB)
 7. Program usuwania azbestu na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej >>>> (3.5MB)
 8. Technologia przetwarzania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej >>>> (9.2MB)
 

Zrób zdjęcie i wygraj atrakcyjną nagrodę!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Prace można zgłaszać do 14 sierpnia 2015 r.

Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji.

 

Więcej…