Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubartowie ul. Nowodworska 14  w dniu 31.03.2018 r. będzie czynny w  godz. 7.00 - 15.00.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzostówce, Luszawie i Nowodworze w dniu 31.03.2018 roku (sobota) będą czynne w godz. 8.00-15.00.

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Wspólny System Segregacji odpadów. Zgodnie przyjętymi zasadami odpady powinny być segregowane do worków w odpowiednich kolorach ( w zabudowie jednorodzinnej) lub pojemników  w odpowiednim kolorze(w zabudowie wielorodzinnej) :

Zielony worek/pojemnik – wrzucamy szkło (butelki i słoiki po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach)

Niebieski  worek/pojemnik – wrzucamy papier (opakowania z papieru i tektury, gazety, książki itp.)


Żółty worek/pojemnik – wrzucamy metale i tworzywa sztuczne ( plastikowe butelki po żywności i środkach czystości, kartony po sokach i mleku, puszki po napojach i konserwach, kapsle oraz zakrętki)

Brązowy worek  - wrzucamy odpady bio (odpady warzywne i owocowe, gałęzie, trawę, trociny oraz korę drzew)

Szary worek – przeznaczony na popiół

Szczegółowe zasady segregacji odpadów znajdziecie Państwo w zakładce "Zasady nowej segregacji" >>>>

Jednocześnie przypominamy o obowiązku umieszczenia na pojemniku na odpady zmieszane naklejek, które otrzymaliście Państwo wraz z wymiarami opłat
i harmonogramem.

W związku z wejściem w życie nowych zasad segregacji odpadów prosimy o stosowanie się do nowych wytycznych, w szczególności oddzielania frakcji papieru od metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów bio.


W przypadku stwierdzenia złej segregacji odpadów firma odbierająca odpad zakwalifikuje go jako niesegregowany. Oddawanie nieprawidłowo posegregowanych odpadów może spowodować wszczęcie procedury zmiany opłaty - jak za odpady niesegregowane.
Osoby, które zadeklarowały brak segregacji nie mogą używać worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do zgłaszania w biurze ZKGZL informacji odnośnie konieczności doposażenia altan śmietnikowych w dodatkowe pojemniki na odpady segregowane.

Związek dysponuje pojemnikami przeznaczonymi na odpady papieru
(pojemnik niebieski) oraz odpady bio (pojemnik brązowy), które w przypadku stwierdzenia takiej konieczności mogą zostać dostarczone do wskazanych przez zarządców/ zarządy altan śmietnikowych.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje mieszkańców Spółdzielni Mieskaniowej w Lubartowie, że odpady poremontowe (gruz) mogą być składowane przy altanach śmietnikowych w specjalnych, przeznaczonych do tego celu workach (BIG BAG), które w porozumieniu ze Związkiem zostały bezpłatnie udostępnione Spółdzielni Mieszkaniowej przez firmę Suez Wschód Sp. z o.o. odbierającą odpady z zabudowy wielorodzinnej.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie należy gromadzić w  workach przeznaczonych na tego typu odpady.

Informujemy wszystkich zarządców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, że firma Suez Wschód Sp. z o.o. wyraża zgodę na dostarczenie worków typu BIG BAG zarządcom w celu poprawnego i zgodnego z ww. regulaminem przygotowania odpadów poremontowych do odbioru.

 

Wyrzucanie dobrych jeszcze rzeczy sprawia nam przykrość i kojarzy się z marnotrawstwem, skłania do tego, by zatrzymać je jeszcze przy sobie. Teraz, zamiast wyrzucać, możemy dać przedmiotom drugie życie. Wizja radości drugiej osoby budzi pozytywne emocje i zachęca do częstszych porządków.

Dlatego też w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubartowie, przy ul. Nowodworskiej 14 powstał Punkt Drugie Życie, w którym przyjmowane są bezpłatnie przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste i nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), sprawny, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki itp.), rowery.

Punkt stworzony został z myślą o mieszkańcach, którzy potrzebują różnych rzeczy, a nie chcą, bądź nie mogą kupować nowych. Często oddawane meble, rowery czy sprzęt AGD są w bardzo dobrym stanie  i wyrzucenie ich byłoby marnotrawstwem. Punkt Drugie Życie daje możliwość wykorzystania ich przez nowych właścicieli, a mieszkańcy, którym szkoda jest wyrzucać na śmietnik sprawnych ale zalegających w domach niepotrzebnych rzeczy, mogą pozbyć się ich z myślą, że przydadzą się  komuś innemu.

W PDŻ przedmioty przetrzymywane są przez miesiąc od dnia ich przyjęcia. Po tym okresie przedmioty nie odebrane z PDŻ przez mieszkańców, mogą zostać przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

Z PSZOK-u korzystać  mogą mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Pozostawione w Punkcie Drugie Życie przedmioty mogą zostać bezpłatnie pobrane przez innych mieszkańców gmin należących do ZKGZL.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punkt Drugie Życie znajduje się w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 14 i jest czynny od poniedziałku do soboty od 1000 do 1800,  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK oraz PDŻ prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 21-100 Lubartów,  ul. Parkowa 6.

 

Harmonogram - Miasto Lubarów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram sektor I >>>>

Harmonogram sektor II >>>>

Harmonogram sektor III >>>>


Harmonogram - Gmina Lubartów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrówek

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrów Lubelski

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Serniki

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniu 29 grudnia 2017r. (piątek) Kasa ZKGZL będzie czynna do godziny 12.00.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniu 2 stycznia 2018r. (wtorek) biuro ZKGZL będzie nieczynne w związku z odbiorem dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 6 stycznia.

 

Harmonogram - Miasto Lubarów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram I - Osiedle Powstańców Warszawy, Osiedle Szaniawskiego II >>>>

Harmonogram II - Kopiernika A-B I >>>>

Harmonogram III - Osiedle Łąkowa, Kościuszki >>>>

Harmonogram IV - Osiedle 3 Maja >>>>

Harmonogram V - Osiedle Centrum Miasta, Szaniawskiego >>>>

Harmonogram VI - Osiedle Wierzbowa, Kopernika B II >>>>


Harmonogram - Gmina Lubartów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrówek

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram dla miejscowości Dębica Kolonia >>>>

Harmonogram dla pozostałych miejscowości >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrów Lubelski

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram dla miejscowości Rozkopaczew >>>>

Harmonogram dla pozostałych miejscowości >>>>


Harmonogram - Gmina Serniki

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>