Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje,

że na mocy uchwały Nr XII/37/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 marca 2016r.

od 1 maja 2016r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki.

Zmiana opłaty dotyczy nieruchomości, w których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi odpowiednio:

6,70 zł miesięcznie od mieszkańca na terenach wiejskich w zabudowie jednorodzinnej,
gdy na nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób i jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

5,70 zł miesięcznie od mieszkańca na terenach wiejskich w zabudowie jednorodzinnej,
gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 lub więcej osób i jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.

Opłata za odpady zbieranie i odbierane w sposób nieselektywny pozostaje bez zmian.

W przypadku uiszczenia opłat wg niższych stawek należy dokonać dopłaty.

 

Są one podyktowane zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.250 ) oraz doświadczeniami zebranymi przez z ponad 2,5 roku ich funkcjonowania.

Uwagi do propozycji prosimy zgłaszać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres biura Związku: ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

W maju br. planowane są spotkania konsultacyjne w powyższej sprawie.

1. Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Załącznik nr. 1 : Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZKGZL

3. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały - D-O Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały - D-N Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Załącznik nr 3 do projektu uchwały - D-S Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Czwartek 10 marca 2016 przejdzie do historii jako dzień, w którym wmurowano akt erekcyjny pod długo oczekiwaną inwestycje, jaką jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Jest ona realizowana jest przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ze środków Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy oraz samorządów zrzeszonych w Związku, przy współudziale Miasta Lublin. Całkowity koszt inwestycji to 48,8 mln zł.. Zakład ma być gotowy jesienią tego roku. Już kwietniu na budowę trafią pierwsze urządzenia technologii. Wg. założeń sortownia zagospodaruje 37 tys. ton odpadów komunalnych na rok. Serce instalacji stanowić będzie instalacja fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych o wydajności 18 000 ton rocznie, która produkować będzie również energię elektryczną.

Do zakładu trafią odpady komunalne z terenu gmin członkowskich Związku oraz odpady z Lublina.

Akt erekcyjny przed jego zamurowaniem podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Burmistrz Miasta Lubartów – Janusz Bodziacki; Zastępca Prezydenta Miasta Lublina – Artur Szymczyk; Prezes Firmy Instal Warszawa – Andrzej Grygo; Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego – ks. Krzysztof Krzyszczak; Przewodniczący Związku, Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów – Radosław Szumiec; Zastępca Przewodniczącego Związku, Wójt Gminy Lubartów – Krzysztof Kopyść; Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego – Józef Gruszczyk; Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Serniki – Stanisław Marzęda; Członek Zarządu, Wójt gminy Ostrówek – Tomasz Piecak; kierownik budowy ZZO – Grzegorz Fura, Kierownik Projektu - Krzysztof Grzegorczyk; oraz Dyrektor Związku – Marian Olesiejuk.

 

Plik pdf do pobrania: Harmonogram dodatkowy >>>>

 

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie programem usuwania azbestu przedłużamy nabór wniosków na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie azbestu do 31 marca 2016 r.

 

W dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Nowodworskiej 14 w Lubartowie będzie czynny w godzinach 8.00-14.00. W dniu 31 grudnia 2015 r. (Sylwester) PSZOK będzie czynny w godzinach 8.00-15.00.

 

Szanowni Państwo przypominamy, że nabór wniosków na dofinansowanie zakupu pokrycia dachowego kończy się w dniu 20 listopada 2015 r.

 

Symboliczne łopaty pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej wbito 10 listopada. Inwestycja powstaje za kwotę 48,8 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Umowę z wykonawcą, firmą Instal Warszawa S.A., podpisano w czerwcu bieżącego roku. – Cieszę się, że po 11 latach finalizujemy pracę kilku kadencji samorządu – mówił Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. – Nasi poprzednicy rozpoczęli, my kończymy. Dzięki współpracy z gminą Lubartów udało się zlokalizować zakład przy składowisku odpadów w Rokitnie. Po wybudowaniu sortowni mieszkańcy będą ponosić niższe opłaty związane z gospodarką odpadami.

Do sortowni ma trafiać 37 tysięcy ton odpadów rocznie. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec listopada 2016. Oddanie do użytku ma nastąpić w styczniu 2017 roku.

– Inwestycja rozpoczęła się kilka dni wcześniej, dzisiaj następuje symboliczne wbicie łopat – mówił Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów Radosław Szumiec. – Zakład będzie najnowocześniejszym w Polsce. Inwestycja ta rodziła się w dużych bólach, była zagrożona, jednak udało się.

Łopaty wbijali m.in.: Janusz Bodziacki – Przewodniczący Zgromadzenia ZKGZL, Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku, Krzysztof Kopyść – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Marian Olesiejuk – Dyrektor biura ZKGZL.

Symbolicznym otwarciem inwestycji zainteresowały się lokalne media, między innymi telewizja TVP Lublin.

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, którą związek realizuje, jest jedną z największych inwestycji w regionie. Do projektu przystąpił samorząd Miasta Lublin, który zapewnił brakujące środki, w wys. 10 mln złotych, aby inwestycja mogła dojść do skutku.

Źródło: Tygodnik  „Lubartowiak”

 

Burmistrz Miasta Lubartów oraz Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zapraszają mieszkańców domów wielorodzinnych na spotkanie, które odbędzie się 3 grudnia 2015r. o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek II 1. Tematem spotkania będzie gospodarowanie odpadami komunalnymi w sektorze V miasta Lubartów (budownictwo wielorodzinne).

 

Szanowni Państwo

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuję mieszkańców Miasta Lubartów, że w listopadzie w terminie odbioru popiołu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych :

  • Osiedle 3 -  go Maja  –  17.11.2015r.
  • Osiedle Wierzbowa, Centrum Miasta  –  16.11.2015r.
  • Osiedle Kopernika A i B – 23.11.2015r.
  • Osiedle Powstańców Warszawy, Szaniawskiego – 24.11.2015r.
  • Osiedle Kościuszki, Łąkowa – 18.11.2015r.

Uwaga !!! Mieszkańcy Gminy Lubartów w listopadzie w terminie odbioru odpadów komunalnych i popiołu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuję mieszkańców Miasta Lubartów, że w listopadzie w terminie odbioru popiołu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych :

Osiedle 3 - go Maja 17.11.2015r.

Osiedle Wierzbowa, Centrum Miasta 16.11.2015r.

Osiedle Kopernika A i B – 23.11.2015r.

Osiedle Powstańców Warszawy, Szaniawskiego – 24.11.2015r.

Osiedle Kościuszki, Łąkowa – 18.11.2015r.

Uwaga !!! Mieszkańcy Gminy Lubartów w listopadzie w terminie odbioru odpadów komunalnych i popiołu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych.