Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XV/49/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 roku Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej stanie się odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tym samym Związek zacznie odbierać odpady komunalne od firm, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych instytucji. Zanim to jednak nastąpi właściciele tych nieruchomości muszą do 30 listopada 2016 roku złożyć w siedzibie ZKGZL lub w  Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowymi zasadami zostaną także objęte rodzinne ogrody działkowe, cmentarze i zespoły garażowe.

Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zgromadzenie Związku inne będą wymogi dotyczące minimalnej wielkości pojemnika na odpady dla firm, a inne dla szkół, przedszkoli czy dla szpitala. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami określone są w uchwale Nr XII/37/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Jednocześnie przypominamy, że firmy muszą nadal posiadać indywidualnie umowy na wywóz odpadów poprodukcyjnych, a systemem objęte będą jedynie odpady komunalne, które będą odbierane zgodnie z harmonogramem.

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Związku przy ulicy Lubelskiej 68
w Lubartowie lub telefonicznie – tel. 818543615

Wzór i termin złożenia deklaracji określa Uchwała Nr XV/50/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w zależności od charakteru działalności gospodarczej, sposobu zbiórki i liczby pracowników ilustruje załączona tabela >>>>

 

Regulamin - akredytacja   (.pdf) (.doc)

Zgłoszenie - akredytacja   (.pdf) (.doc)

 

W związku z podjęciem Uchwały Nr XV/50/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, informujemy o wprowadzeniu nowych wzorów deklaracji , które dostępne są w zakładce MATERIAŁY DO PODRANIA >>>>

 

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ

ogłasza nabór na wolne stanowiska:

Urzędnicze:

1. Specjalisty d.s kadr i sekretariatu, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej - pełna treść ogłoszenia do pobrania >>>>

2. Głównego energetyka-kierownika Działu biologicznego przetwarzania odpadów, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej - pełna treść ogłoszenia do pobrania >>>>

3. Głównego mechanika-kierownika Działu mechanicznego przetwarzania odpadów, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej pełna treść ogłoszenia do pobrania >>>>

 

Pomocnicze i Obsługi:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej ogłasza I nabór pracowników pomocniczych i obsługi pełna treść ogłoszenia wraz z określonymi stanowiskami do pobrania >>>>

 

Pliki do pobrania:

Regulamin naboru (plik pdf do pobrania) - (plik word do pobrania)

Kwestionariusz osobowy (plik pdf do pobrania)(plik word do pobrania)

 

Propozycje poprawek Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie do Regulaminu utrzymania czystości

Plik do pobrania >>>

 

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie propozycji zmian w uchwałach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów dnia 1 czerwca 2016 r o godzinie 16:00.

 

Prace przy budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rokitnie idą pełną parą. W wakacje planowane są pierwsze rozruchy maszyn i rekrutacja pracowników.

Już niebawem w Rokitnie pod Lubartowem znajdzie się sortownia odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego. Ale to nie jedyny element Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który buduje Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Przy sortowni powstanie instalacja fermentacji odpadów organicznych, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych (pochodzących ze zbiórek od mieszkańców) oraz punkt przerobu odpadów budowlanych. W Zakładzie zostaną zastosowane innowacyjne w skali naszego kraju rozwiązania.

Przedsięwzięcie wykonuje spółka Instal Warszawa S.A.

Prace przy budowie ZZO ruszyły w kwietniu tego roku. - Jesteśmy na półmetku inwestycji – informuje Krzysztof Grzegorczyk, kierownik projektu. - Roboty są wykonywane równolegle. Jednocześnie powstaje hala sortowni, instalacja fermentacji, budynek socjalno – biurowy. Zakończony jest już zbiornik numer trzy, który służy do suchej fermentacji biogazu oraz konstrukcja hali sortowni, łącznie z przykryciem dachu. Systematycznie sprowadzany jest i montowany sprzęt – dodaje. A ten trafi do Rokitna nie tylko z Polski, ale też z Włoch, Irlandii, Holandii i Austrii.

Jak zapowiada Grzegorz Fura, kierownik budowy wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie ukończona przed terminem. - Na budowie codziennie pracuje sto osób. Prace idą szybciej niż zakładaliśmy – wyjaśnia. Zanim jednak z końcem listopada sortownia rozpocznie prace,  planowane są pierwsze rozruchy maszyn. - Pierwsze rozruchy, tzw. na sucho uruchomimy prawdopodobnie na początku sierpnia. Obecnie trwa montaż urządzeń linii sortowniczej – dodaje Fura.

W ZZO pracę znajdzie około 50 osób. Poszukiwani będą pracownicy zarówno do samego sortowania, jak i operatorzy urządzeń mechanicznych, technolodzy procesów przetwarzania odpadów i fermentacji, czy ci na stanowiska administracyjne. Szczegóły dotyczące rekrutacji poznamy latem. Wcześniej zostanie wyłoniony operator, który pokieruje Zakładem.

Do ZZO trafią odpady komunalne z Lublina oraz z terenu pięciu gmin członkowskich Związku. Sortownia będzie w stanie przetworzyć 37 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

Inwestycja powstaje ze środków Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy oraz samorządów zrzeszonych w Związku przy współudziale Miasta Lublin. Całość ma kosztować 48,8 mln zł.

 

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje,

że na mocy uchwały Nr XII/37/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 marca 2016r.

od 1 maja 2016r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki.

Zmiana opłaty dotyczy nieruchomości, w których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi odpowiednio:

6,70 zł miesięcznie od mieszkańca na terenach wiejskich w zabudowie jednorodzinnej,
gdy na nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób i jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

5,70 zł miesięcznie od mieszkańca na terenach wiejskich w zabudowie jednorodzinnej,
gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 lub więcej osób i jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.

Opłata za odpady zbieranie i odbierane w sposób nieselektywny pozostaje bez zmian.

W przypadku uiszczenia opłat wg niższych stawek należy dokonać dopłaty.

 

Są one podyktowane zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.250 ) oraz doświadczeniami zebranymi przez z ponad 2,5 roku ich funkcjonowania.

Uwagi do propozycji prosimy zgłaszać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres biura Związku: ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

W maju br. planowane są spotkania konsultacyjne w powyższej sprawie.

1. Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Załącznik nr. 1 : Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZKGZL

3. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały - D-O Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały - D-N Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Załącznik nr 3 do projektu uchwały - D-S Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Czwartek 10 marca 2016 przejdzie do historii jako dzień, w którym wmurowano akt erekcyjny pod długo oczekiwaną inwestycje, jaką jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Jest ona realizowana jest przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ze środków Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy oraz samorządów zrzeszonych w Związku, przy współudziale Miasta Lublin. Całkowity koszt inwestycji to 48,8 mln zł.. Zakład ma być gotowy jesienią tego roku. Już kwietniu na budowę trafią pierwsze urządzenia technologii. Wg. założeń sortownia zagospodaruje 37 tys. ton odpadów komunalnych na rok. Serce instalacji stanowić będzie instalacja fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych o wydajności 18 000 ton rocznie, która produkować będzie również energię elektryczną.

Do zakładu trafią odpady komunalne z terenu gmin członkowskich Związku oraz odpady z Lublina.

Akt erekcyjny przed jego zamurowaniem podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Burmistrz Miasta Lubartów – Janusz Bodziacki; Zastępca Prezydenta Miasta Lublina – Artur Szymczyk; Prezes Firmy Instal Warszawa – Andrzej Grygo; Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego – ks. Krzysztof Krzyszczak; Przewodniczący Związku, Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów – Radosław Szumiec; Zastępca Przewodniczącego Związku, Wójt Gminy Lubartów – Krzysztof Kopyść; Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego – Józef Gruszczyk; Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Serniki – Stanisław Marzęda; Członek Zarządu, Wójt gminy Ostrówek – Tomasz Piecak; kierownik budowy ZZO – Grzegorz Fura, Kierownik Projektu - Krzysztof Grzegorczyk; oraz Dyrektor Związku – Marian Olesiejuk.