Strona główna

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje mieszkańców Spółdzielni Mieskaniowej w Lubartowie, że odpady poremontowe (gruz) mogą być składowane przy altanach śmietnikowych w specjalnych, przeznaczonych do tego celu workach (BIG BAG), które w porozumieniu ze Związkiem zostały bezpłatnie udostępnione Spółdzielni Mieszkaniowej przez firmę Suez Wschód Sp. z o.o. odbierającą odpady z zabudowy wielorodzinnej.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie należy gromadzić w  workach przeznaczonych na tego typu odpady.

Informujemy wszystkich zarządców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, że firma Suez Wschód Sp. z o.o. wyraża zgodę na dostarczenie worków typu BIG BAG zarządcom w celu poprawnego i zgodnego z ww. regulaminem przygotowania odpadów poremontowych do odbioru.

 

Wyrzucanie dobrych jeszcze rzeczy sprawia nam przykrość i kojarzy się z marnotrawstwem, skłania do tego, by zatrzymać je jeszcze przy sobie. Teraz, zamiast wyrzucać, możemy dać przedmiotom drugie życie. Wizja radości drugiej osoby budzi pozytywne emocje i zachęca do częstszych porządków.

Dlatego też w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubartowie, przy ul. Nowodworskiej 14 powstał Punkt Drugie Życie, w którym przyjmowane są bezpłatnie przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste i nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), sprawny, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki itp.), rowery.

Punkt stworzony został z myślą o mieszkańcach, którzy potrzebują różnych rzeczy, a nie chcą, bądź nie mogą kupować nowych. Często oddawane meble, rowery czy sprzęt AGD są w bardzo dobrym stanie  i wyrzucenie ich byłoby marnotrawstwem. Punkt Drugie Życie daje możliwość wykorzystania ich przez nowych właścicieli, a mieszkańcy, którym szkoda jest wyrzucać na śmietnik sprawnych ale zalegających w domach niepotrzebnych rzeczy, mogą pozbyć się ich z myślą, że przydadzą się  komuś innemu.

W PDŻ przedmioty przetrzymywane są przez miesiąc od dnia ich przyjęcia. Po tym okresie przedmioty nie odebrane z PDŻ przez mieszkańców, mogą zostać przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

Z PSZOK-u korzystać  mogą mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Pozostawione w Punkcie Drugie Życie przedmioty mogą zostać bezpłatnie pobrane przez innych mieszkańców gmin należących do ZKGZL.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punkt Drugie Życie znajduje się w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 14 i jest czynny od poniedziałku do soboty od 1000 do 1800,  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK oraz PDŻ prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 21-100 Lubartów,  ul. Parkowa 6.

 

Harmonogram - Miasto Lubarów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram sektor I >>>>

Harmonogram sektor II >>>>

Harmonogram sektor III >>>>


Harmonogram - Gmina Lubartów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrówek

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrów Lubelski

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Serniki

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniu 29 grudnia 2017r. (piątek) Kasa ZKGZL będzie czynna do godziny 12.00.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniu 2 stycznia 2018r. (wtorek) biuro ZKGZL będzie nieczynne w związku z odbiorem dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 6 stycznia.

 

Harmonogram - Miasto Lubarów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram I - Osiedle Powstańców Warszawy, Osiedle Szaniawskiego II >>>>

Harmonogram II - Kopiernika A-B I >>>>

Harmonogram III - Osiedle Łąkowa, Kościuszki >>>>

Harmonogram IV - Osiedle 3 Maja >>>>

Harmonogram V - Osiedle Centrum Miasta, Szaniawskiego >>>>

Harmonogram VI - Osiedle Wierzbowa, Kopernika B II >>>>


Harmonogram - Gmina Lubartów

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrówek

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram dla miejscowości Dębica Kolonia >>>>

Harmonogram dla pozostałych miejscowości >>>>


Harmonogram - Gmina Ostrów Lubelski

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram dla miejscowości Rozkopaczew >>>>

Harmonogram dla pozostałych miejscowości >>>>


Harmonogram - Gmina Serniki

Pliki pdf do pobrania:

Harmonogram >>>>


 

Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje:

+ odpady zmieszane i popiół :

Wspólny System Segregacji Odpadów - film wideo >>>>

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Godziny otwarcia PSZOK-ów można sprawdzić na stronie internetowej www.zwiazekgmin.lubartow.pl

 

 

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że z powodu zamknięcia przejazdu przez ul. Cmentarną w dniu 2 listopada 2017r. odbiór odpadów komunalnych oraz frakcji suchej z ul. Cmentarnej odbędzie się w dniu 6 listopada 2017r. (poniedziałek).

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej jak co roku wspomagał przedszkola i szkoły w akcji „Sprzątanie Świata” poprzez wyposażenie uczestników w rękawice oraz worki. Zebrane odpady zostały uprzątnięte przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

W akcji wzięło udział 18  szkól i 2 przedszkola.

Tegoroczna edycja  Akcji Sprzątanie Świata odbyła się pod hasłem „Nie ma śmieci- są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ) albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.