Strona główna

W dniach 24 i 31 grudnia 2013 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Nowodworskiej 14 będzie czynny w godz. 10.00-14.00

 

Zakończyła się rekultyDSC_2796wacja kolejnych składowisk odpadów (innych niż obojętne i niebezpieczne) leżących na terenie działania Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Do Luszawy zrekultywowanej wiosną br. dołączyły dwa wysypiska leżące na terenie gmin: Niedźwiada oraz Ostrów Lubelski. Prace polegające na zabezpieczeniu nieczynnych składowisk trwały od maja 2013 r.

Obiekty w Niedźwiadzie i Kolechowicach służyły mieszkańcom gmin jako wysypiska odpadów przez wiele lat. W odbiorze prac (30 października) uczestniczyli: Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej, Marian Olesiejuk Dyrektor biura  ZKGZL, Krzysztof Kwiatkowski inspektor nadzoru budowlanego oraz Piotr Gołęgowski z firmy Pro Inż., która była wykonawcą.
Po zamknięciu obiektów zadanie zabezpieczania wysypisk przyjął na siebie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Inwestycja polegała na  uszczelnieniu bryły składowiska, poprzez nawiezienie odpowiednich warstw materiałów: gliny żwiru, piasku, gleby. Składowiska zostały wyposażone w kominy odgazowujące, punkty pomiarowe a ich powierzchnia została obsiana trawą, oraz obsadzona drzewami i krzewami.
Łącznie zrekultywowano 1.3 ha powierzchni składowisk. Inwestycja ma wartość 450 000 zł i jest realizowana w ramach projektu: „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Pozostało jeszcze jedno wysypisko do zrekultywowania w Nowodworze. Ma to nastąpić w 2015 roku. Wysypisko będzie czynne do końca 2014 r lub jego zapełnienia.

Tekst: Lubartowiak

 

„Sadzonki za odpady” w Ostrówku i Sernikach

W dniach 25 – 26 października  Związek Komunlny Gmin Ziemi Lubartowskiej przeprowadził w Gminach Serniki i Ostrówek II edycję akcji: „Sadzonki za odpady”. Przed urzędami gmin pracownicy Związku rozstawili na kilka godzin stoisko  edukacyjne.

Mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniu za dostarczony papier  oraz zużyte drobne sprzęty elektroniczne otrzymywali sadzonki drzew i krzewów ozdobnych, a także lampki solarne.   Akcja miała na celu propagowanie wiedzy związanej z selektywną zbiórką odpadów,  odpadami niebezpiecznymi oraz programem usuwania odpadów azbestowych prowadzonym przez Związek.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.  Podczas akcji zebrano łącznie ponad 2 tony makulatury oraz 2 m 3 zużytej drobnej elektroniki i baterii, rozdano 200 lampek solarnych oraz ponad 300 sadzonek roślin.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc:  pracownikom urzędów gminy Ostrówek – Pani Magdzie Szumiec, oraz Serniki: Panu Pawłowi Woźniakowi oraz gospodarstwu szkółkarskiemu Państwa Szpakowskich z Kijan.

Akcja „Sadzonki za odpady” była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Galeria w załączniku:

 

Więcej…

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza mieszkańców gmin Ostrówek i Serniki do udziału w akcji „Sadzonki za odpady”.

Podczas akcji za przyniesioną makulaturę można będzie otrzymać sadzonki drzewek i krzewów ozdobnych, które z pewnością upiększą każdy ogród.

Dodatkowo za przeniesiony drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny pracownicy stoiska rozdawać będą lampki solarne do ogrodów.

Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do segregacji odpadów, które postają w ich gospodarstwach domowych. Chcemy pokazać, że segregacja nie jest dużym problemem i wystarczy jedynie trochę chęci aby poznać jej zasady i dzięki temu przynieść wymierne korzyści zarówno sobie jak i środowisku.

Akcja „Sadzonki za odpady” organizowana będzie 26 października przy Urzędzie Gminy Serniki i 27 października przy Urzędzie Gminy Ostrówek w godzinach 12-16 bądź do wyczerpania zapasów.

Dodatkowe informacje dot. akcji można uzyskać pod nr telefonu: 81 854 36 15.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji !

 

Szanowni Państwo!

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gmin należących do Związku do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „ Segreguję odpady”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI i ma na celu zapoznanie dzieci z zasadami segregacji odpadów, które powstają w ich domach.

W związku z wejściem w życie tzw. Ustawy śmieciowej, w większości domów prowadzona jest segregacja odpadów. Często w tej segregacji rodzicom pomagają dzieci, które chętnie angażują się w oddzielanie plastiku od szkła, bądź papieru od odpadów zmieszanych.

Poprzez konkurs „Segreguję odpady” chcemy zachęcić dzieci do udziału w segregacji. Liczymy, że wiedza, którą zdobędą przygotowując pracę plastyczną, pomoże im lepiej poznać i zrozumieć zasady segregacji opadów, dzięki czemu wykształcą w sobie nawyki, które z pewnością okażą się bardzo przydatne przy gospodarowaniu odpadami w ich domach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu >>>>

 

 

W związku z informacją Kanału S w sprawie przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych w Lubartowie w kasie Związku informuję, że taka deklaracja nie miała miejsca.

Podczas spotkania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie w dniu 5 września br. poinformowałem jedynie, że dotychczas wniesione opłaty (a są to opłaty wnoszone jedynie za pośrednictwem banków) nie będą zwracane do czasu rozstrzygnięcia sporu prawnego pomiędzy Związkiem a spółdzielniami, w sprawie obowiązku składania deklaracji.

Fragment nagrania ze spotkania w dniu 5 września.

 

Inspekcja demontażów i odbiorów materiałów zawierających azbest na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Druk zapytania ofertowego do pobrania >>>

 

 

W dniach 21.08.2013 r. – 31.08.2013 r.

biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

czynne w godzinach  7:30 – 15:15

 

Informujemy, że w siedzibie Związku przy ul. Lubelskiej 68 (Gimnazjum Nr 2) pok. nr. 10 czynny jest punkt kasowy, w którym można dokonywać wpłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

Kasa czynna jest w godzinach 8:30 – 14:00, od poniedziałku do piątku.