Strona główna

„Sadzonki za odpady” w Ostrówku i Sernikach

W dniach 25 – 26 października  Związek Komunlny Gmin Ziemi Lubartowskiej przeprowadził w Gminach Serniki i Ostrówek II edycję akcji: „Sadzonki za odpady”. Przed urzędami gmin pracownicy Związku rozstawili na kilka godzin stoisko  edukacyjne.

Mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniu za dostarczony papier  oraz zużyte drobne sprzęty elektroniczne otrzymywali sadzonki drzew i krzewów ozdobnych, a także lampki solarne.   Akcja miała na celu propagowanie wiedzy związanej z selektywną zbiórką odpadów,  odpadami niebezpiecznymi oraz programem usuwania odpadów azbestowych prowadzonym przez Związek.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.  Podczas akcji zebrano łącznie ponad 2 tony makulatury oraz 2 m 3 zużytej drobnej elektroniki i baterii, rozdano 200 lampek solarnych oraz ponad 300 sadzonek roślin.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc:  pracownikom urzędów gminy Ostrówek – Pani Magdzie Szumiec, oraz Serniki: Panu Pawłowi Woźniakowi oraz gospodarstwu szkółkarskiemu Państwa Szpakowskich z Kijan.

Akcja „Sadzonki za odpady” była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Galeria w załączniku:

 

Więcej…

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza mieszkańców gmin Ostrówek i Serniki do udziału w akcji „Sadzonki za odpady”.

Podczas akcji za przyniesioną makulaturę można będzie otrzymać sadzonki drzewek i krzewów ozdobnych, które z pewnością upiększą każdy ogród.

Dodatkowo za przeniesiony drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny pracownicy stoiska rozdawać będą lampki solarne do ogrodów.

Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do segregacji odpadów, które postają w ich gospodarstwach domowych. Chcemy pokazać, że segregacja nie jest dużym problemem i wystarczy jedynie trochę chęci aby poznać jej zasady i dzięki temu przynieść wymierne korzyści zarówno sobie jak i środowisku.

Akcja „Sadzonki za odpady” organizowana będzie 26 października przy Urzędzie Gminy Serniki i 27 października przy Urzędzie Gminy Ostrówek w godzinach 12-16 bądź do wyczerpania zapasów.

Dodatkowe informacje dot. akcji można uzyskać pod nr telefonu: 81 854 36 15.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji !

 

Szanowni Państwo!

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gmin należących do Związku do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „ Segreguję odpady”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI i ma na celu zapoznanie dzieci z zasadami segregacji odpadów, które powstają w ich domach.

W związku z wejściem w życie tzw. Ustawy śmieciowej, w większości domów prowadzona jest segregacja odpadów. Często w tej segregacji rodzicom pomagają dzieci, które chętnie angażują się w oddzielanie plastiku od szkła, bądź papieru od odpadów zmieszanych.

Poprzez konkurs „Segreguję odpady” chcemy zachęcić dzieci do udziału w segregacji. Liczymy, że wiedza, którą zdobędą przygotowując pracę plastyczną, pomoże im lepiej poznać i zrozumieć zasady segregacji opadów, dzięki czemu wykształcą w sobie nawyki, które z pewnością okażą się bardzo przydatne przy gospodarowaniu odpadami w ich domach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu >>>>

 

 

W związku z informacją Kanału S w sprawie przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych w Lubartowie w kasie Związku informuję, że taka deklaracja nie miała miejsca.

Podczas spotkania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie w dniu 5 września br. poinformowałem jedynie, że dotychczas wniesione opłaty (a są to opłaty wnoszone jedynie za pośrednictwem banków) nie będą zwracane do czasu rozstrzygnięcia sporu prawnego pomiędzy Związkiem a spółdzielniami, w sprawie obowiązku składania deklaracji.

Fragment nagrania ze spotkania w dniu 5 września.

 

Inspekcja demontażów i odbiorów materiałów zawierających azbest na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Druk zapytania ofertowego do pobrania >>>

 

 

W dniach 21.08.2013 r. – 31.08.2013 r.

biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

czynne w godzinach  7:30 – 15:15

 

Informujemy, że w siedzibie Związku przy ul. Lubelskiej 68 (Gimnazjum Nr 2) pok. nr. 10 czynny jest punkt kasowy, w którym można dokonywać wpłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

Kasa czynna jest w godzinach 8:30 – 14:00, od poniedziałku do piątku.

 

Firma ATK Recykling informuje, że odpady nie odebrane dn. 09.07.2013 r. z miejscowości: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska Kol., Berejów zostaną odebrane w dniu 10.07.2013 r.

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz interpretacjami Ministerstwa Środowiska i Biura Legislacyjnego Sejmu na Spółdzielni Mieszkaniowej (a nie na mieszkańcach bloku) ciąży obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkich mieszkańców bloku. W związku z tym opłaty od mieszkańców bloków należących do Spółdzielni, wnoszone przez nich indywidualnie, nie mogą być przyjmowane w kasie Związku. Opłaty wniesione indywidualnie przez mieszkańców bloków przelewem lub w kasach banków będą zwracane po potrąceniu kosztów operacyjnych ponoszonych przez Związek.

Opłatę za odpady zobowiązana jest wnosić, jako właściciel całej nieruchomości (bloku), wyłącznie SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

Dyrektor Biura Związku
(-)
Marian Olesiejuk