W ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” odbyły się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
w Wólce Rokickiej warsztaty ekologiczne.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Uczestnikami zajęć była młodzież z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Transport na warsztaty został zorganizowanym przez Biuro Związku.

W sali konferencyjnej Zakładu odbyły się warsztaty prowadzone przez pracowników Biura ZKGZL:

  • Podczas prezentacji multimedialnej pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” młodzież miała okazję zapoznać się ze szczegółowymi zasadami Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów; poznać piramidę postępowania z odpadami oraz zapoznać się z cyklem życia produktów,
  • Uczniowie obejrzeli film „Skutki zanieczyszczenia środowiska” oraz rozwiązywali quizy przy pomocy monitora interaktywnego praktycznie wykorzystując zdobytą wiedzę,
  • Uczestnicy otrzymali torby ekologiczne.

Pracownicy ZZO w Wólce Rokickiej oprowadzili uczestników po terenie Zakładu, przedstawili technologie jakie stosuje się w tego typu instalacjach oraz zasady m.in. przetwarzania odpadów zielonych w celu pozyskania energii. Warsztaty miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na problem ograniczania, zbierania i właściwej segregacji odpadów komunalnych.