DGO.271.5.2018 - Postępowanie na usługę o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro na kompleksowe ubezpieczenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w okresie 02.03.2018 - 01.03.2020.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik 1a

4. Załącznik 1 b

5. Załącznik 1 c

6. Załącznik 1 d

7. Załącznik 1 e

8. Załącznik 1 f

9. Załącznik 1 g

10. Załącznik 1 h

11. Opis przedmiotu zamówienia

12. Załącznik nr 2 oświadczenie

13. Załącznik nr 3

14. Załącznik nr 4

15. Formularz ofertowy

16. Wzór umowy dla części 1

17. Wzór umowy dla części 2

18. Wzór umowy dla części 3

19. Odpowiedzi na pytania wykonawców

20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21. Odpowiedzi na zapytania wykonawców

22. Informacja z otwarcia ofert

23, Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony (piątek, 13 kwietnia 2018 09:16)