Deklaracje:

D-O deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


D-N deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne


D-S deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok


Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.


Wzór pełnomocnictwa szczególnego.