Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna Zamówienia publiczne

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zorganizowanie  i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

 

Treść zawiadomienia PDF

 

Poprawiony (wtorek, 18 czerwca 2013 17:51)

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na rekultywację składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej prowadzonego w trybie przetargu nieogranicznonego.

 

Treść  zawiadomienia

Poprawiony (wtorek, 30 kwietnia 2013 08:36)

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Zawiadomienie PDF

 

Poprawiony (wtorek, 30 kwietnia 2013 08:37)

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w 2013 roku prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

 

treść zawiadomienia (pdf)

Poprawiony (wtorek, 30 kwietnia 2013 08:37)