!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2022 ROKU

 

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Strona główna Zamówienia - archiwum

DGO.271.11.2019

Zorganizowanie i prowadzenie PSZOK na terenie Miasta Lubartów w okresie

od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - treść

2. SIWZ wraz z załącznikami - treść

3. Umowa powierzenia danych - treść

4. Odpowiedzi na pytania Wykonawców - treść

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - treść

6. Informacja z otwarcia ofert - treść

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - treść

Poprawiony (wtorek, 31 grudnia 2019 12:48)

 

DGO.271.8.2019

Obsługa bankowa budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

1. Ogłoszenie o zamówieniu - tekst

2. SWIZ - tekst

3. Załącznik nr 1- tekst

4. Załącznik nr 2- tekst

5. Załącznik nr 3- tekst

6. Załącznik nr 4- tekst

7. Załącznik nr 5- tekst

8. Załącznik nr 6- tekst

9. Załącznik nr 7- tekst

10. Załącznik nr 8- tekst

11. Załącznik nr 9- tekst

12. Załącznik nr 10- tekst

13. Załącznik nr 11- tekst

14. Załącznik nr 12- tekst

15. Załącznik nr 13- tekst

16. Załącznik nr 14- tekst

17. Załącznik nr 15- tekst

18. Załącznik nr 16- tekst

19. Załącznik nr 17- tekst

20. Załącznik nr 18- tekst

21. Załącznik nr 19- tekst

22. Załącznik nr 20- tekst

23. Załącznik nr 21- tekst

24. Załącznik nr 22- tekst

25. Załącznik nr 23- tekst

26. Załącznik nr 24- tekst

27. Załącznik nr 25- tekst

28. Załącznik nr 26- tekst

29. Załącznik nr 27- tekst

30. Informacja - tekst

31. Informacja z otwarcia ofert - tekst

32. Zawiadomienie o wyborze oferty - tekst

Poprawiony (piątek, 22 listopada 2019 13:59)

 

DGO.271.7.2019

Zorganizowanie i prowadzenie PSZOK na terenie Miasta Lubartów w okresie

od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - tekst

2. SIWZ - tekst

3. Formularz oferty - tekst

4. Załącznik nr 2 - tekst

5. Załącznik nr 3 - tekst

6. Projekt umowy - tekst

7. Kody odpadów - tekst

8. Umowa powierzenia - tekst

9. Odpowiedzi na pytania Wykonawców - tekst

10. Informacja z otwarcia ofert - tekst

11. Zawiadomienie unieważnieniu postępowania - tekst

12. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - tekst

Poprawiony (wtorek, 26 listopada 2019 15:05)

 

Plik .pdf >>>

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro - udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex pochodzących z terenu Gminy Miasto Lubartów w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2021

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - treść

2. SIWZ - treść

3. Formularz oferty - treść

4. Załączniki - treść

5. Projekt umowy - treść

6. Informacja z otwarcia ofert - treść

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - treść

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - treść

Poprawiony (wtorek, 26 listopada 2019 15:02)

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro - udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex pochodzących z terenu Gminy Miasto Lubartów w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2021

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - treść

2. SIWZ wraz z załącznikami - treść

3. Wyjaśnienia z dn. 01.10.2019 r. - treść

4. Poprawiony formularz ofertowy - treść

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - treść

Poprawiony (piątek, 04 października 2019 12:20)

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki, Gminy Ostrówek oraz Gminy Miasto Lubartów od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

1. Ogłoszenie - treść

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - treść

3. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - treść

4. Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty - treść

5. Załącznik nr 1 do oferty - treść

6. Załącznik nr 3 - JEDZ - treść

7.Załącznik nr 4 -Projekt umowy - części I,II,III,IV i VI zamówienia - treść

8. Załącznik nr 4 a- Projekt umowy - część V zamówienia - treść

9. Załącznik nr 4 b- Projekt umowy - część VII zamówienia - treść

10. Załącznik nr 1 do umowy  - treść

11. Załącznik nr 2 do umowy - treść

12. Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi - treść

13. Załącznik nr 6 Wykaz osób - treść

14. Załącznik nr 7 Regulamin - treść

15. Załącznik nr 8 -Instrukcja JEDZ - treść

16. Załącznik nr 9 - Uchwała - treść

17. Załącznik nr 10 - Projekt umowy powierzenia danych - treść

18. Zawiadomienie o wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ - treść

19. Poprawiony formularz oferty - treść

20. Poprawiony załącznik nr 7 - treść

21. Poprawiony załącznik nr 9 - treść

22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - treść

23. Informacja z otwarcia ofert - treść

24. Grupy kapitałowe - treść

25. Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych - treść

26. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - treść

Poprawiony (poniedziałek, 30 grudnia 2019 10:44)

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.


 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - tekst

2. SIWZ - tekst

3. SOPZ - załącznik nr 1 do SIWZ - tekst

4. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ - tekst

5.  Załącznik nr 1 do oferty - tekst

6. JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ - tekst

7. Projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ - tekst

8. Załącznik nr 1 do umowy -tekst

9. Wykaz narzędzi - załącznik nr 5 do SIWZ -tekst

10. Wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ - tekst

11. Regulamin - załącznik nr 7 do SIWZ - tekst

12. Instrukcja wypełniania JEDZ - załącznik nr 8 do SIWZ - tekst

13. Uchwała - załącznik nr 9 do SIWZ - tekst

14. Regulamin Składowiska - tekst

15. Regulamin ZZO - tekst

16. Zawiadomienie o wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ - tekst

17. Ogłoszenie o zmianach - tekst

18. Poprawiony załącznik Nr 1 do Umowy - tekst

19. Załącznik Nr 2 do Umowy - tekst

20. Załącznik Nr 10 do Umowy - tekst

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - tekst

22. Informacja z otwarcia ofert - tekst

23. Grupy kapitałowe - treść

24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - treść

25. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - treśćPoprawiony (czwartek, 12 września 2019 07:48)

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro - udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex pochodzących z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Gminy Ostrówek, Gminy Ostrów Lubelski oraz Gminy Serniki, w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2021.

1. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

treść

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

treść

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

treść

4. Załącznik nr 3 do SIWZ

treść

5. Załącznik nr 4 do SIWZ

treść

6. Zawiadomienie o wyjaśnieniach z dn. 06.05.2019 r.

treść

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

treść

8. Poprawione załączniki do SIWZ

treść

9. Informacja z otwarcia ofert

treść

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

treść

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

treść

Poprawiony (piątek, 14 czerwca 2019 12:41)

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę zaprojektowania i wydruku harmonogramów odbioru odpadów na 2019 rok.

1. Treść zapytania.

2. Informacja z otwarcia ofert

Poprawiony (piątek, 09 listopada 2018 14:33)