Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna Zamówienia publiczne

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro - udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex pochodzących z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Gminy Ostrówek, Gminy Ostrów Lubelski oraz Gminy Serniki, w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2021.

1. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

treść

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

treść

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

treść

4. Załącznik nr 3 do SIWZ

treść

5. Załącznik nr 4 do SIWZ

treść

Poprawiony (środa, 24 kwietnia 2019 14:33)

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę zaprojektowania i wydruku harmonogramów odbioru odpadów na 2019 rok.

1. Treść zapytania.

2. Informacja z otwarcia ofert

Poprawiony (piątek, 09 listopada 2018 14:33)

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro - udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex.

 

1. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

tekst

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki

treść

3. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

treść

4. Zawiadomienie o zmianach treści SIWZ

treść

5. Poprawione załączniki

treść

6. Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.03.2018 r.

treść

7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

treść

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść

Poprawiony (piątek, 06 kwietnia 2018 08:49)

 

DGO.271.5.2018 - Postępowanie na usługę o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro na kompleksowe ubezpieczenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w okresie 02.03.2018 - 01.03.2020.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik 1a

4. Załącznik 1 b

5. Załącznik 1 c

6. Załącznik 1 d

7. Załącznik 1 e

8. Załącznik 1 f

9. Załącznik 1 g

10. Załącznik 1 h

11. Opis przedmiotu zamówienia

12. Załącznik nr 2 oświadczenie

13. Załącznik nr 3

14. Załącznik nr 4

15. Formularz ofertowy

16. Wzór umowy dla części 1

17. Wzór umowy dla części 2

18. Wzór umowy dla części 3

19. Odpowiedzi na pytania wykonawców

20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21. Odpowiedzi na zapytania wykonawców

22. Informacja z otwarcia ofert

23, Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony (piątek, 13 kwietnia 2018 09:16)

 

DGO.271.35.2017 - Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2019.

 

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1. uchwała  nr XXIII/88/2017  Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r .
Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2

5. Instrukcja wypełniania: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Instrukcja (PDF)

6. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Formularz (DOC)

7. Załącznik nr 8. uchwała nr XXIII/89/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 8

8. Projekt umowy
treść umowy (PDF)

9. Formularz ofertowy
formularz (PDF)

formularz (doc)

10. Oświadczenie ws. bazy

formularz (pdf)

 

11. Zawiadomienie o wyjaśnieniach

treść PDF

12. Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.01.2018 r.

treść PDF

13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

treść PDF

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść PDF

Poprawiony (wtorek, 06 marca 2018 11:08)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przenośników oraz montaż rozdrabniacza końcowego na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 209 000 euro.

 

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (link)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Zaąłcznik nr 6 do SIWZ projekt technologiczny - opis
Treść załącznika PDF

4. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 1.  schemat technologiczny instalacji
Treść załącznika PDF

5. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 2.  hala sortowni rzut
Treść załącznika PDF

6. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 3.  hala sortowni przekroje podłużne
Treść załącznika PDF

7. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 4.  hala sortowni przekroje poprzeczne
Treść załącznika PDF

8. Załącznik nr 6 do SIWZ: projekt elektryczny (uwaga roboty dotyczą tylko części określonej w SIWZ).
Treść załącznika (link do serwera zewnętrznego)

9. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.12.2017 r.
Tekst ogłoszenia (link)

10. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Treść załącznika (PDF)

 

Uwaga nowy termin składania ofert: 21.12.2017 godz. 11:30

11. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.12.2017 r.
Tekst ogłoszenia (link)

12.  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ z dnia 15.12.2017 r.
Treść załącznika (PDF)

 

13. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017
Treść informacji (PDF)

 

14. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Treść zawiadomienia

Poprawiony (środa, 24 stycznia 2018 14:08)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Lubartów, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 209 000 euro.

 

1. Opublikowane ogłoszenie

Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (PDF)

3. Informacja z otwarcia ofert

Tekst informacji (PDF)

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Plik (PDF)

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plik (PDF)

Poprawiony (piątek, 05 stycznia 2018 10:54)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 – odpady palne w okresie listopad 2017 – kwiecień 2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.12.2017 r.

informacja (PDF)

 

 

Poprawiony (piątek, 08 grudnia 2017 14:49)

Więcej…

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2019.

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1. uchwała  nr XXIII/88/2017  Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r .
Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2

5. Instrukcja wypełniania: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Instrukcja (PDF)

6. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Formularz (DOC)

7. Załącznik nr 8. uchwała nr XXIII/89/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 8

8. Wyjasnienia

9. Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.10.2017

10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (wtorek, 14 listopada 2017 16:04)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy  Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek  od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

 

Zawiadomienie o   wyborze ofert najkorzystniejszych  dotyczące części I, III, IV i V z dnia 17.11.2017
Tekst zawiadomienia (PDF)

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych dotyczące części II i VI z dnia 27.11.2017 roku
Tekst zawiadomienia (PDF )

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść PDF

 

Archiwum postępowania

 

Poprawiony (piątek, 12 stycznia 2018 12:41)

Więcej…