!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU

Strona główna

Szanowni Państwo

Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami utworzony w wyniku zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Na terenie gmin : Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki i Miasto Lubartów zarządza tym systemem Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Jesteśmy w trudnym okresie przejściowym, który zapewne w pierwszym okresie funkcjonowania przysporzy wszystkim mieszkańcom sporo niedogodności. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Będziemy wspólnie uczyć się żyć wg. nowych zasad gospodarowania odpadami. Mamy nadzieję, że tych niedogodności będzie niewiele a wkrótce zostaną całkowicie usunięte.

Poprawiony (piątek, 19 lipca 2013 09:46)

Więcej…

 

Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami. Aktem prawnym, który dokonał „rewolucji” w tej dziedzinie jest znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Zgodnie z powyższą Ustawą, każda gmina zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami komunalnym na swoim terenie. Gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zdecydowały, że obowiązki tworzenia i nadzór nad nowym systemem gospodarki odpadami scedują na Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W związku z powyższym to właśnie Związek Komunalny jest organem, który w głównej mierze odpowiada za tworzenie i funkcjonowanie tego systemu na terenie gmin członkowskich.

Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2013 08:31)

Więcej…