Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).


W celu skorzystania z ESP Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:


Adres skrytki Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie na ePUAP: /ZKGZL/skrytka

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).


Formularze elektroniczne Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie dostępne na platformie ePUAP:

Deklaracje należy pobierać z zakładki "Materiały do pobrania" i wysyłać je za pomocą powyższego linku jako wniosek.