Strona główna Edukacja Ekologiczna Edukacja Ekologiczna

Motto:

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania, o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli kochacie tę ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.”

Jan Paweł II


Image Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki surowców wtórnych, wymaga nie tylko wybudowania nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Równie ważna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. Przy niedostatku odpadów inwestycja nie zwróci się nawet w małym procencie a do jej eksploatacji samorządy będą musiały dopłacać.

Brak świadomości ekologicznej społeczeństwa zaowocuje nie tylko chybioną inwestycją. Dzikie wysypiska ciągle będą stałym elementem powiatowych lasów, degradacja środowiska naturalnego nadal będzie postępować a dzika  gospodarka odpadami kwitnąć.

U podstawy każdego przedsięwzięcia stoją ludzie, ich postawa i zaangażowanie jest źródłem sukcesu lub klęski. Niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakość środowiska Ziemi mają zachowania poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych jak również ich przyzwyczajenia, style życia, mody, sposoby wypoczynku lub odżywianie. Dlatego też edukacja ekologiczna wspomagająca zrozumienie zależności między człowiekiem a jego wytworami powinna obejmować całe społeczeństwo i ma na celu przekonanie ludzi do idei selektywnej zbiórki odpadów, szacunku dla przyrody i dbania o czystość otoczenia. Proces ten musi dotyczyć wszystkich mieszkańców naszego powiatu dzieci, młodzież, dorosłych. ImageNależy jednak pamiętać, że zmiana mentalności i przyzwyczajeń społeczeństwa zajmuje dużo czasu. Widoczne efekty w tej materii uzyskać można prowadząc, długofalową działalność edukacyjną. Niezbędnym warunkiem powodzenia działań edukacji ekologicznej jest zaangażowanie jak największej liczby osób. Jedynie wspólnymi działaniami możemy zmienić przyzwyczajenia społeczeństwa. Pokazać, że troska o środowisko naturalne leży w interesie nas wszystkich. Bo przecież piękno otaczającego świata nie należy tylko i wyłącznie do nas, jesteśmy niejako winni przekazać czyste, niezdewastowane środowisko naszym dzieciom.

Edukacja ekologiczna jest więc, połączeniem wiedzy o ochronie środowiska oraz sztuki wychowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdził m.in. że każda złotówka, wydana umiejętnie na edukację ekologiczną, skutkuje zaoszczędzeniem w przyszłości 10 zł, które trzeba by było wydać na likwidację dzikich wysypisk oraz skutków zanieczyszczeń w każdej postaci.

Jeżeli jesteś osobą zajmującą się problematyką ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, prosimy skontaktuj się z nami, współpracując osiągniemy lepsze efekty…Image

Działamy od wiosny 2005 roku. Osiągnęliśmy już sukcesy. W 2006 roku zdobyliśmy w konkursie Przeglądu Komunalnego "O Puchar Recyklingu" prestiżowy tytuł Mistrza Edukacji Ekologicznej. Prowadzimy również autorski program Edukacji Ekologicznej składający się z działań adresowanych do różnorodnych grup społecznych.