!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2022 ROKU

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Strona główna PSZOK

Wyrzucanie dobrych jeszcze rzeczy sprawia nam przykrość i kojarzy się z marnotrawstwem, skłania do tego, by zatrzymać je jeszcze przy sobie. Teraz, zamiast wyrzucać, możemy dać przedmiotom drugie życie. Wizja radości drugiej osoby budzi pozytywne emocje i zachęca do częstszych porządków.

Dlatego też w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubartowie, przy ul. Nowodworskiej 14 powstał Punkt Drugie Życie, w którym przyjmowane są bezpłatnie przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste i nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), sprawny, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki itp.), rowery.

Punkt stworzony został z myślą o mieszkańcach, którzy potrzebują różnych rzeczy, a nie chcą, bądź nie mogą kupować nowych. Często oddawane meble, rowery czy sprzęt AGD są w bardzo dobrym stanie  i wyrzucenie ich byłoby marnotrawstwem. Punkt Drugie Życie daje możliwość wykorzystania ich przez nowych właścicieli, a mieszkańcy, którym szkoda jest wyrzucać na śmietnik sprawnych ale zalegających w domach niepotrzebnych rzeczy, mogą pozbyć się ich z myślą, że przydadzą się  komuś innemu.

W PDŻ przedmioty przetrzymywane są przez miesiąc od dnia ich przyjęcia. Po tym okresie przedmioty nie odebrane z PDŻ przez mieszkańców, mogą zostać przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

Z PSZOK-u korzystać  mogą mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Pozostawione w Punkcie Drugie Życie przedmioty mogą zostać bezpłatnie pobrane przez innych mieszkańców gmin należących do ZKGZL.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punkt Drugie Życie znajduje się w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 14 i jest czynny od poniedziałku do soboty od 1000 do 1800,  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK oraz PDŻ prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 21-100 Lubartów,  ul. Parkowa 6.

Poprawiony (czwartek, 22 lutego 2018 14:46)