Strona główna Władze Związku

Zgromadzenie Związku

1. Janusz Bodziacki - Przewodniczący Zgromadzenia
2. Zofia Gorzel - Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Jacek Tomasiak - Członek Zgromadzenia
4. Grzegorz Gregorowicz - Członek Zgromadzenia
5. Waldemar Wójtowicz - Członek Zgromadzenia

Zarząd Związku

1. Radosław Szumiec - Przewodniczący Zarządu Związku
2. Krzysztof Kopyść - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
3. Józef Gruszczyk - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
4. Stanisław Marzęda - Członek Zarządu
5. Tomasz Piecak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. Stanisław Borzęcki- Członek Komisji Rewizyjnej
2. Mariusz Nowak - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Robert Powałka - Członek Komisji Rewizyjnej