Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna Zamówienia publiczne DI.271.32.2017 odbiór odpadów palnych listopad 2017 - kwiecień 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 – odpady palne w okresie listopad 2017 – kwiecień 2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.12.2017 r.

informacja (PDF)

 

 

 

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załączniki edytowalne:
Załączniki edytowalne

4. Informacja z otwarcia ofert:
informacja (PDF)

5. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych:
informacja (PDF)

Poprawiony (piątek, 08 grudnia 2017 14:49)