!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2022 ROKU

 

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Strona główna O Nas
Jesteśmy Związkiem obejmującym 5 gmin, których celem jest wspólna i racjonalna gospodarka odpadami.

W skład naszego porozumienia wchodzą następujące gminy:

1.      Gmina Lubartów
2.      Gmina Miasto Lubartów
3.      Gmina i Miasto Ostrów Lubelski
4.      Gmina Ostrówek
5.      Gmina Serniki


Władze Związku zostały powołane 2 września 2004 natomiast biuro Związku w październiku 2004 roku.

Naszymi Statutowymi celami działania są:

1)   Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami,
2)   Utworzenie i prowadzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
3)   Edukacja ekologiczna,
4)   Rekultywacja starych, nie spełniających norm składowisk w gminach członkowskich,
5)    Nadzór nad efektywnym wykorzystaniem majątku wniesionego przez gminy członkowskie Związku,
6)    Pozyskiwanie środków finansowych z UE i innych źródeł na realizację programu.

Z przykrością musimy stwierdzić, że stan środowiska naturalnego na naszym terenie ulega z roku na rok gwałtownemu pogorszeniu. Wspólnymi siłami chcemy zatrzymać ten proces.
Stan gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku niestety odbiega od standardów w Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska. Stąd wziął się pomysł wspólnego rozwiązania „śmieciowego problemu”. Siłami gmin należących do Związku planujemy wybudować Zakład Zagospodarowania Odpadów, a już teraz prowadzone są działania edukacyjne, mające na celu wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Od 2005 roku razem z "REBA Organizacja Odzysku S.A." prowadzimy zbiórkę zużytych baterii małogabarytowych. Pojemniki do zbiórki tego typu odpadów są obecne nie tylko w szkołach, ale również w sklepach i placówkach użytku publicznego.

Od 2005 roku prowadzimy również działalność edukacyjną, na polu której zdobywamy sukcesy. W 2006 roku ZKGZL otrzymał prestiżowy tytuł "Mistrz Edukacji Ekologicznej" w Konkursie  Przeglądu Komunalnego o "Puchar Recyklingu".

Od 30 maja 2012 r. realizujemy projekt: "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej".

 

Image

 

Dyrektor biura  ZKGZL Marian Olesiejuk odbiera tytuł Mistrz Edukacji Ekologicznej na uroczystej gali wręczenia nagród podczas Targów PolEko 2006.