Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że pozyskał dotacje
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów
na terenie ZKGZL”.

Podstawowym celem zadania Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZLchcemy zwiększyć świadomości wszystkich mieszkańców gmin członkowskich ZKGZL w zakresie odpowiedzialności za odpady, które produkują. Zamierzamy promować działania zgodne z zasadą RRR „Reduce, Reuse, Recycling” czyli „Ograniczajmy produkcję odpadów – Używajmy wielokrotnie – Odzyskujmy”.

Edukacja ekologiczna ma na celu tworzenie i wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań i postaw wobec otaczającego środowiska zarówno wśród dzieci jak i dorosłych mieszkańców.

 

W ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” będą realizowane następujące działania:

 1. 1. Lekcje edukacji ekologicznej:

 • zajęcia przeprowadzane będą przez pracowników Biura ZKGZL w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych na terenie gmin członkowskich ZKGZL
 • w trakcie lekcji przedstawione będą uczniom prezentacje multimedialne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZKGZL, następnie przy wykorzystaniu pojemnika modułowego do selektywnej zbiórki odpadów dzieci będą mogły w praktyce pokazać czego się nauczyły 
  i samodzielnie posegregować odpady
 • Uczestnicy lekcji otrzymają upominki o tematyce ekologicznej.

 

 1. 2. Konkurs fotograficzny „Śmieci kontra środowisko”:

 • konkurs skierowany będzie do mieszkańców gmin należących do ZKGZL
 • tematem konkursu jest przedstawienie  problemu śmieci w naszym bliskim otoczeniu
 • konkurs ma na celu podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej w oparciu o aspekt zanieczyszczenia i ochrony środowiska.
 • w ramach konkursu zostaną przyznane nagrody
 • konkurs zakończy się wystawą prac.

 

 1. 3. Warsztaty ekologiczne dla młodzieży:

 • warsztaty skierowane są do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu gmin członkowskich ZKGZL
 • zajęcia przeprowadzone zostaną w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
  w Wólce Rokickiej
 • młodzież będzie miała okazję zwiedzić Zakład, dowiedzieć się jakie technologie stosuje się w tego typu instalacjach
 • w sali konferencyjnej Zakładu odbędą się warsztaty dotyczące cyklu życia odpadów i piramidy postępowania z odpadami
 • w trakcie warsztatów wykorzystany zostanie monitor interaktywny do przeprowadzenia prezentacji, quizów i wyświetlania filmów
 • uczestnicy zajęć otrzymają ekologiczne torby wielokrotnego użytku
 • planuje się przeprowadzenie minimum 5 warsztatów
 • uczestnicy warsztatów zostaną przewiezieni do ZZO w Wólce Rokickiej transportem zorganizowanym przez Biuro Związku
 • pracownik merytoryczny Zakładu w ramach  przedstawi technologię oraz zasady m.in. przetwarzania odpadów zielonych w celu pozyskania energii

 

 1. 4. Akcje „Cebulki za odpady”:

 • akcje skierowane do wszystkich mieszkańców gmin członkowskich ZKGZL
 • podczas zbierane będą elektroodpady, świetlówki, płyty CD w zamian uczestnicy otrzymają cebulki kwiatowe
 • w trakcie akcji mieszkańcy otrzymają materiały informacyjne dotyczące zasad segregacji
 • podczas zbiórki mieszkańcy mogą spotkać się z pracownikami biura Związku, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości dotyczące odbioru odpadów i zasad ich segregacji
 • odbiór zebranych odpadów zapewni Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
 • akcje przeprowadzone zostaną w 4 gminach członkowskich ZKGZL podczas cyklicznych imprez takich jak dożynki gminne.

 

 1. 5. Akcja „Sprzątanie Świata”:

 • w ramach akcji Sprzątania Świata zostaną rozdystrybuowane bezpłatnie worki oraz rękawice do zbiórki odpadów
 • akcja odbędzie się przy współudziale szkół działających na terenie ZKGZL oraz Urzędów Gmin
 • odpady zostaną nieodpłatnie odebrane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

 

W związku z projektem „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły, urzędy, koła naukowe, organizacje oraz lokalne media.