Strona główna

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie ogłasza zamówienia publiczne na dostawę paliwa.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa - olej napędowy, w okresie obowiązywania umowy tj. 3 lata.

Szacunkowy zakres zamówienia: olej napędowy: 60 000 l w okresie obowiązywania umowy.

Do paliwa wymienionego powyżej stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w PN-EN 590:2002 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).

Dostawa paliw odbywać się będzie bezgotówkowo bezpośrednio do zbiorników paliwowych pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego w punkcie dystrybucyjnym Wykonawcy.

Termin składania ofert mija w dniu 10 kwietnia 2012 r. o godzinie 9:30.

Informacje uzyskać można pod nr telefonu: 81 854 36 15.

Treść ogłoszenia oraz SIWZ dostepne są pod linkiem: http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/?q=85,10

 

Informujemy że frakcja segregowana (plastik i papier) z miejscowości:

Baranówka, Chlewiska, Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kol., Szczekarków, Mieczysławka, Skrobów, Skrobów  Kol.,  Trzciniec , Wandzin, Brzeziny, Lisów, Nowodwór, Nowodwór Piaski, Trójnia, Wola Lisowska, Wola Mieczysławska będzie odbierana w dniu 08.02.2012 (środa).

W przypadku braku wywozu w środę, worki należy przetrzymać do czwartku (09.02.2012 r.)

Odbiór szkła odbędzie się zgodnie z harmonogramem, jednak śmieciarka może pojawić się w Państwa miejscowości dopiero w godzinach popołudniowych.