Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Zakład Zagospodarowania Odpadów

informuje o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych
(stare meble) i zużytych opon.

Zbiórka prowadzona będzie wśród mieszkańców, którzy posiadają umowę na odbiór odpadów z Zakładem Zagospodarowania Odpadów  w Lubartowie. Osoby prowadzące zbiórkę, mają prawo poprosić Państwa o okazanie umowy na odbiór odpadów.

Operatorem zbiórki będzie firma ATK Recykling.

 

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych 20 03 07

oraz zużytych opon: 16 01 03

 

Gmina Ostrówek:

- 20.08.2012 miejscowości: Babczyna, Dębica, Dębica Kol., Jeleń, Tarkawica, Kol. Żurawiniec,

- 21.08.2012 miejscowości: Cegielnia, Luszawa, Ostrówek, Kol. Ostrówek, Zawada, Żurawiniec

- 22.08.2012 miejscowości: Leszkowice, Kamienowola, Antonówka

Gmina Niedźwiada:

- 23.08.2012 miejscowości: Górka Lubartowska, Pałecznica, Kol. Pałecznica

- 24.08.2012 miejscowości: Berejów, Brzeźnica, Bychawska Kol., Brzeźnica Bychawska

- 27.08.2012 miejscowości: Brzeźnica Książęca, Kol. Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Leśna Zabiele, Kol. Zabiele

- 28.08.2012 miejscowości: Niedźwiada, Kol. Niedźwiada, Tarło, Kol. Tarło, Klementynów

Gmina Lubartów

- 03.09.2012 miejscowości: Annobór, Kol. Annobór, Majdan Kozłowiecki, Wandzin

- 04.09.2012 miejscowości: Nowodwór, Nowodwór –Piaski

- 05.09.2012 miejscowości: Trzciniec, Baranówka

- 06.09.2012 miejscowości: Łucka, Kol. Łucka

- 07.09.2012 miejscowości: Brzeziny, Trójnia

- 10.09.2012 miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Kol. Wólka Rokicka

- 11.09.2012 miejscowość: Lisów

- 12.09.2012 miejscowości: Chlewiska, Szczekarków

- 13.09.2012 miejscowości: Wola Lisowska, Wincentów, Wola Mieczysławska, Mieczysławka,

- 14.09.2012 miejscowość: Skrobów, Skrobów Kol.

 

 

 

Ogłaszamy rozpoczęcie  zamówienie publicznego:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Luszawa, Gmina Ostrówek.

Działanie realizowane jest w ramach  projektu: "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskie"

Realizacja zamówienia jest finansowana w 85% ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Obszar priorytetowy: 2. Środowisko i infrastruktura a w 15% z budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ dostępna w rozszerzeniu newsa lub  w BIP ZKGZL pod linkiem http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/?q=90,10

Więcej…

 

Poszukujemy wykonawcy strony internetowej dla projektu: „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

W rozszerzeniu newsa ogłoszenie w tej sprawie.

Więcej…

 

Informujemy, że w okresie wakacyjnym

do dnia 1 września, biuro Zakładu Zagospodarowania Odpadów

jest dostępne do godziny 15:00.

 

 

 

Informacje dotyczące projektu

Projekt "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej"  jest finansowany  ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze priorytetowym: środowisko
i infrastruktura, obszar tematyczny: odbudowa oraz modernizacja podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.

Szacowane całkowite koszty kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 15 091 258  CHF co stanowi równowartość kwoty 44 277 749 PLN .

Dofinansowanie działań związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Lubartowie w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 76,22% całkowitych kosztów kwalifikowanych tego działania we frankach szwajcarskich.

Dofinansowanie pozostałych działań w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych tych  działań we frankach szwajcarskich.

Projekt jest rozwiązaniem kompleksowym obejmującym, następujące działania:

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie wraz z zakupem urządzeń

W skład ZZO wchodzić będą następujące elementy:

1. Sortownia odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego

2. Instalacja fermentacji odpadów organicznych,

3. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

4. Punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych,

6. Punkt przerobu odpadów budowlanych.

Dodatkowo, w ramach powyższego zadania planowany jest:

-   Zakup pojemników do wywozu odpadów komunalnych

-   Zakup  samochodu śmieciarki 16 [m3]

-   Zakup samochodu śmieciarki 18 [m3]

-   Zakup samochodu do przewozu kontenerów

-   Zakup samochodu do zbiórki odpadów niebezpiecznych

Rekultywacja składowisk odpadów leżących na terenie  Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Powyższe działania polegać  będą na zabezpieczeniu nieczynnych składowisk
i wyeliminowaniu ich negatywnego wpływu na środowisko. Podczas projektu pracami zostaną objęte nieczynne składowiska w Luszawie,  Niedźwiadzie, Ostrowie Lubelskim i  Nowodworze. Łączna powierzchnia poddana rekultywacji wynosić będzie: 4,54 Ha

Demontaż, transport i utylizacja azbestu z pokryć dachowych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Na terenie ZKGZL znajduje się  olbrzymia ilość azbestu, w ramach projektu azbest z pokryć dachowych  będzie demontowany przez specjalistyczne firmy,  transportowany
i utylizowany na terenie specjalistycznych składowisk. Szacujemy, że w trakcie trwania projektu uda się usunąć: 5052 [Mg] azbestu.

Dostosowanie dokumentacji projektowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w Lubartowie do nowej lokalizacji.

Powyższe działanie ma na celu wykonanie aktualizacji dokumentacji dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie dla lokalizacji w Rokitnie. W ramach tego działania konieczne będzie:

-  Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko  inwestycji : Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie dla lokalizacji Rokitno.

-   Wykonanie adaptacji  dokumentacji architektoniczno – budowlano – wykonawczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla lokalizacji w Rokitnie

-     Tłumaczenie techniczne części dokumentacji  wraz z korespondencją podczas realizacji zadania.

Celem działań jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla lokalizacji Rokitno.

Działania edukacyjne i promocyjne.

W ramach tego działania, przez cały okres trwania projektu  prowadzone będą następujące działania:

-  kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca: projektu, likwidacji pokryć  dachowych zawierających azbest, odpadów niebezpiecznych, racjonalnej gospodarki odpadami,

-  odpowiednie oznakowanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu: oznakowanie maszyn, sprzętu,

-  wykonanie tablic informacyjnych,

-  stworzenie witryny internetowej dotyczącej projektu.

 

 
ImageMamy ogromną przyjemność poinformować, że przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podpisali  umowę  na realizację projektu:  „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” współfinansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.
Uroczyste popisanie umowy miało miejsce 30 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:  Ambasady Szwajcarii,  Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Władze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, Przewodniczący Rad Miast i Gmin wchodzących w skład Związku, zaproszeni goście.
W imieniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej umowę podpisali: Pan Radosław Szumiec - Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, Pan Krzysztof Kopyść – Wójt Gminy Lubartów, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku oraz Pani Justyna Tomczyk – Główny Księgowy Związku. Ze strony Szwajcarskiej umowę podpisał Pan Mariusz Kasprzyk – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Projekt: „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” jest finansowany z dwóch źródeł. Głównym źródłem finansowania jest Szwajcarsko-Polski Program Współpracy a pozostałe koszty projektu pokryją gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W ramach projektu będziemy prowadzić następujące działania:
- budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie w lokalizacji Rokitno wraz z zakupem maszyn i  urządzeń,
- rekultywacja składowisk odpadów leżących na terenie  Związku,
- demontaż, transport i utylizacja azbestu z pokryć dachowych na terenie gmin należących do ZKGZL,
- dostosowanie dokumentacji projektowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów   w Lubartowie do nowej lokalizacji,
- działania edukacyjne i promocyjne.

Szacowane całkowite koszty kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 15 091 258  CHF co stanowi równowartość kwoty 44 277 749 PLN. Dofinansowanie działań związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 76,22% całkowitych kosztów kwalifikowanych tego działania we frankach szwajcarskich.
Dofinansowanie pozostałych działań w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych tych  działań we frankach szwajcarskich.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2012 r. – 31.12.2016 r.

Powyższy opis projektu, wyraźnie pokazuje, że podpisanie umowy to dopiero początek długiej drogi  i wielu wyzwań przed którymi stanie Związek. Wierzymy jednak, uda nam się wywiązać ze wszystkich zobowiązań jakie nakłada na nas podpisana  umowa oraz w wyniku realizacji projektu poprawić stan środowiska naturalnego.

Więcej…

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie ogłasza zamówienia publiczne na dostawę paliwa.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa - olej napędowy, w okresie obowiązywania umowy tj. 3 lata.

Szacunkowy zakres zamówienia: olej napędowy: 60 000 l w okresie obowiązywania umowy.

Do paliwa wymienionego powyżej stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w PN-EN 590:2002 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).

Dostawa paliw odbywać się będzie bezgotówkowo bezpośrednio do zbiorników paliwowych pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego w punkcie dystrybucyjnym Wykonawcy.

Termin składania ofert mija w dniu 10 kwietnia 2012 r. o godzinie 9:30.

Informacje uzyskać można pod nr telefonu: 81 854 36 15.

Treść ogłoszenia oraz SIWZ dostepne są pod linkiem: http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/?q=85,10

 

Informujemy że frakcja segregowana (plastik i papier) z miejscowości:

Baranówka, Chlewiska, Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kol., Szczekarków, Mieczysławka, Skrobów, Skrobów  Kol.,  Trzciniec , Wandzin, Brzeziny, Lisów, Nowodwór, Nowodwór Piaski, Trójnia, Wola Lisowska, Wola Mieczysławska będzie odbierana w dniu 08.02.2012 (środa).

W przypadku braku wywozu w środę, worki należy przetrzymać do czwartku (09.02.2012 r.)

Odbiór szkła odbędzie się zgodnie z harmonogramem, jednak śmieciarka może pojawić się w Państwa miejscowości dopiero w godzinach popołudniowych.