Wbudowano akt erekcyjny pod Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Czwartek 10 marca 2016 przejdzie do historii jako dzień, w którym wmurowano akt erekcyjny pod długo oczekiwaną inwestycje, jaką jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Jest ona realizowana jest przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ze środków Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy oraz samorządów zrzeszonych w Związku, przy współudziale Miasta Lublin. Całkowity koszt inwestycji to 48,8 mln zł.. Zakład ma być gotowy jesienią tego roku. Już kwietniu na budowę trafią pierwsze urządzenia technologii. Wg. założeń sortownia zagospodaruje 37 tys. ton odpadów komunalnych na rok. Serce instalacji stanowić będzie instalacja fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych o wydajności 18 000 ton rocznie, która produkować będzie również energię elektryczną.

Do zakładu trafią odpady komunalne z terenu gmin członkowskich Związku oraz odpady z Lublina.

Akt erekcyjny przed jego zamurowaniem podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Burmistrz Miasta Lubartów – Janusz Bodziacki; Zastępca Prezydenta Miasta Lublina – Artur Szymczyk; Prezes Firmy Instal Warszawa – Andrzej Grygo; Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego – ks. Krzysztof Krzyszczak; Przewodniczący Związku, Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów – Radosław Szumiec; Zastępca Przewodniczącego Związku, Wójt Gminy Lubartów – Krzysztof Kopyść; Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego – Józef Gruszczyk; Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Serniki – Stanisław Marzęda; Członek Zarządu, Wójt gminy Ostrówek – Tomasz Piecak; kierownik budowy ZZO – Grzegorz Fura, Kierownik Projektu - Krzysztof Grzegorczyk; oraz Dyrektor Związku – Marian Olesiejuk.

 

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej rozpoczęta.

Symboliczne łopaty pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej wbito 10 listopada. Inwestycja powstaje za kwotę 48,8 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Umowę z wykonawcą, firmą Instal Warszawa S.A., podpisano w czerwcu bieżącego roku. – Cieszę się, że po 11 latach finalizujemy pracę kilku kadencji samorządu – mówił Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. – Nasi poprzednicy rozpoczęli, my kończymy. Dzięki współpracy z gminą Lubartów udało się zlokalizować zakład przy składowisku odpadów w Rokitnie. Po wybudowaniu sortowni mieszkańcy będą ponosić niższe opłaty związane z gospodarką odpadami.

Do sortowni ma trafiać 37 tysięcy ton odpadów rocznie. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec listopada 2016. Oddanie do użytku ma nastąpić w styczniu 2017 roku.

– Inwestycja rozpoczęła się kilka dni wcześniej, dzisiaj następuje symboliczne wbicie łopat – mówił Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów Radosław Szumiec. – Zakład będzie najnowocześniejszym w Polsce. Inwestycja ta rodziła się w dużych bólach, była zagrożona, jednak udało się.

Łopaty wbijali m.in.: Janusz Bodziacki – Przewodniczący Zgromadzenia ZKGZL, Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku, Krzysztof Kopyść – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Marian Olesiejuk – Dyrektor biura ZKGZL.

Symbolicznym otwarciem inwestycji zainteresowały się lokalne media, między innymi telewizja TVP Lublin.

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, którą związek realizuje, jest jedną z największych inwestycji w regionie. Do projektu przystąpił samorząd Miasta Lublin, który zapewnił brakujące środki, w wys. 10 mln złotych, aby inwestycja mogła dojść do skutku.

Źródło: Tygodnik  „Lubartowiak”

Poprawiony (poniedziałek, 16 listopada 2015 14:20)

 

Konferencja Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

29 września 2015 r. w siedzibie  Lubartowskiego Ośrodka Kultury odbyła  się konferencji pn. „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania,  jako wspólne działalnie samorządów lokalnych w świetle zmian  w prawodawstwie polskim” realizowana w ramach  projektu pn. „ Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Konferencja była częścią działań promocyjnych projektu i była skierowana do lokalnych władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem radnych rad gmin członkowskich ZKGZL.
Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Lubartów  Pan Janusz Bodziacki który powitał licznie zgromadzonych gości.  Konferencja tematycznie dotykała zagadnień związanych z gospodarką odpadami  prowadzoną zarówno na szczeblu krajowym jak i na szczeblu samorządowym.
Swoje wystąpienia zaprezentowali min.: Pani Darska Joanna – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Pan  Tadeusz Arkit  Poseł  na Sejm RP , Pan Roland Python  Dyrektor Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.  Prelekcje tematyczne wygłosili: Pan Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony  Środowiska Miasta Lublin, Pan Sławomir Struski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i  Środowiska Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Marek Musiej kierownik Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Bartosz Wąsikowski   przedstawiciel firmy Instal Warszawa S.A. oraz Krzysztof Grzegorczyk ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.  
Konferencja współfinansowana była przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prezentacje z Konferencji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do pobrania:

  1. Budowa regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w ramach projektu Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej >>>> (4MB)
  2. Gospodarka Odpadami >>>> (0.7MB)
  3. Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach >>>> (8.3MB)
  4. Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego >>>> (0.7MB)
  5. Ocena zmian w systemie gospodarki odpadami w zestawieniu z wymogami i kierunkami działań Komisji Europejskiej >>>> (0.5MB)
  6. Analiza funkcjonującego systemu gospodarki odpadami w województwie lubelskim w świetle aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego >>>> (3.5MB)
  7. Program usuwania azbestu na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej >>>> (3.5MB)
  8. Technologia przetwarzania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej >>>> (9.2MB)

Poprawiony (piątek, 02 października 2015 23:06)

 

SPPW – Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

Zrób zdjęcie i wygraj atrakcyjną nagrodę!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Prace można zgłaszać do 14 sierpnia 2015 r.

Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji.

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 lipca 2015 08:38)

Więcej…

 

Podpisanie umowy na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów.

W dniu 11 czerwca 2015 r. pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej a firmą Instal Warszawa S.A. została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów. Zakład ma powstać za kwotę 48,8 mln zł. Umowę ze strony Związku podpisał Przewodniczący Zarządu Związku Radosław Szumiec oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – Krzysztof Kopyść, zaś ze strony wykonawcy – prezes zarządu firmy Instal Warszawa S.A. – Andrzej Grygo.


- Bardzo się cieszymy, że obdarzacie nas państwo takim zaufaniem. Wasz projekt jest jednym z nielicznych, który z sukcesem przechodzi do realizacji – mówił prezes zarządu Instal Warszawa S.A. – Zgromadziliśmy ludzi, którzy mają największe doświadczenie w tego typu realizacjach.


- Cieszymy się, licząc że współpraca będzie się nam układała i za niecałe 580 dni będziemy mogli świętować – odpowiedział Radosław Szumiec.

 

- Dla naszej społeczności chwila jest ważna. Wyrażam ogromną radość naszego Związku i poszczególnych samorządów, że finalizujemy to przedsięwzięcie podpisaniem umowy i z nadzieją, że sfinalizujemy je w sposób najmniej problemowy – mówił burmistrz Janusz Bodziacki – Przewodniczący Zgromadzenia. – Inwestycja ta rodziła się przez prawie 11 lat. Dzisiejszy sukces jest wynikiem prac kilku kadencji samorządu oraz pracy Związku. Dzieło zostało dokończone, ku dobru mieszkańców.

Jestem przekonany, że zbudujemy jeden z najnowocześniejszych zakładów- podkreślił Przewodniczący Zgromadzenia. Poinformował on również, że w tym samym dniu podpisana została pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej a Miastem Lublin umowa na współfinansowanie inwestycji w Wólce Rokickiej. Umowa opiewa na 20,49% wartości inwestycji – jest to 9,999,920 zł.

 

Działanie Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie wraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń jest realizowane z w ramach projektu p.n. „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Poprawiony (poniedziałek, 15 czerwca 2015 22:41)

 

Kontakt

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

ul. Lubelska 68

21-100 Lubartów

tel./ fax: (081) 854 36 15

e- mail: zwiazek.zzo@gmail.com

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość